چهارشنبه ۱۳۹۰/۰۷/۰۶

به همراه چند تن از مديران استان؛

شهردار قزوين آتش نشان داوطلب شد

به مناسبت هفتم مهرماه روز آتش نشاني، شهردار قزوين کارت آتش نشان داوطلب دريافت کرد.

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري قزوين در حاشيه برگزاري مراسم صبحگاه مشترک اين سازمان که به مناسبت هفتم مهرماه روز آتش نشاني برگزار شده بود مهندس نصرتي با حضور درنمايشگاه سازمان و غرفه آتش نشانان داوطلب با ثبت نام خود به عنوان آتش نشان داوطلب کارت آتش نشاني داوطلب دريافت کرد.

براساس اين گزارش محمدعلي آهني رئيس ستاد حوادث غيرمترقبه استانداري  قزوين ، عباس ظاهري رئيس شوراي شهر قزوين ، عبدالعلي دربندي زاده معاونت خدمات شهري شهرداري قزوين ،شيري عضو شوراي شهر قزوين و مجابي معاون اداري و مالي شهرداري قزوين از ديگر مديران استان به شمار مي آيند که همزمان با حضور در اين مراسم به عنوان آتش نشان داوطلب ثبت نام کردند.

 

 

تصاویر مرتبط