یکشنبه ۱۳۹۳/۰۴/۲۹

الموتي، معاون خدمات شهري شهرداري قزوين:

نگراني‌هاي مسئولان در محدوده بافت فرسوده قزوين دوچندان شده است

تعامل دستگاه‌هاي مختلف در ايجاد زيرساخت‌هاي مطمئن، راهكار حل مشكلات موجود در بافت فرسوده شهر قزوين است.

 

حميدرضا محمدي الموتي، معاون خدمات شهري شهرداري قزوين گفت: تعامل دستگاه‌هاي مختلف در ايجاد زيرساخت‌هاي مطمئن، راهكار حل مشكلات موجود در بافت فرسوده شهر قزوين است.
الموتي افزود: با توجه به وقوع حوادث اخير، نظير ريزش چاه و آتش سوزي انبار روغن در محدوده بافت فرسوده، برنامه ها و طرح هايي در راستاي تأمين ايمني در شهر و توجه به آن، به دستگاه هاي مختلف استان ارسال شده است تا با ايجاد زيرساخت هاي مناسب در اين محدوده، از تعداد وقوع اين گونه حوادث و خطرات ناشي از آن كاسته شود.
الموتي با بيان اين مطلب كه وقوع اين حوادث، نگراني هاي مسئولان را در محدوده بافت فرسوده دوچندان كرده است، عنوان كرد: در حال حاضر 450 هكتار از مساحت شهر در محدوده بافت فرسوده قرار دارد كه با توجه به فرسوده بودن بخش هاي تأسيسات و ايمني در آن، مشكلات موجود در اين بافت نيز به مراتب بيشتر از ساير مناطق شهر است.
وي با اشاره به مصوبه شوراي شهر قزوين در سال 91 مبني بر دريافت يك ميليون ريال از هر شهروند براي حل مشكلات ايمني و تأسيساتي شهر گفت: با توجه به وجود 130 كيلومتر شبكه تأسيساتي فرسوده در شهر، اين ميزان، رقم چشمگيري نيست.
معاون خدمات شهري شهرداري در بخش ديگري از سخنانش بر ضرورت هدايت و كنترل آب هاي سطحي اشاره و خاطرنشان كرد: در اين زمينه اقدامات خوبي صورت گرفته است اما با توجه به حجم زياد آب هاي سطحي در فصول بارندگي كافي نيست و نيازمند برنامه ريزي مدون و همكاري مديران و دستگاه هاي مربوطه براي رفع اين چالش هستيم.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط