چهارشنبه ۱۳۹۳/۰۴/۲۵

الموتي ، معاون خدمات شهري شهرداري قزوين :

مانع از سوداگري فروش قبر توسط برخي از افراد شويم

افرادي خاص اقدام به فروش خودسرانه قبور در اطراف شهر مي کنند که سود فروش از اين موضوع بسيار بالاست شهرداري براي جلوگيري از اين موضوع واردعمل شده و مانع از انجام اين کار شده است .

 

حميدرضا الموتي معاون خدمات شهري شهرداري با بيان اين مطلب که افرادي خاص اقدام به فروش خودسرانه قبور در اطراف شهر مي کنند اظهار داشت : سود فروش از اين موضوع که گاه بسيار بالاست به جيب افراد خاصي منتقل مي شد و موجب سوداگري فروش قبور شده بود که شهرداري براي جلوگيري از اين اتفاق در منتطقه باراجين وارد عمل شده و مانع از انجام اين کار شده است .
الموتي با بيان اين مطلب که جانمايي آرامستانها يکي از موضوعات مهم در راستاي توسعه شهري است اذعان داشت : به دليل انتقال شيرابه هاي آرامستان به منابع آب هاي زيرزميني بايد مکان يابي آنها در پايين ترين نقطه ممکن باشد که شهرداري پيرو اين موضوع ، آرامستان بهشت فاطمه (س) را ايجاد و طرح توسعه آن را اجرا نمود .
الموتي افزود ، اگر جانمايي آرامستان ها درست صورت نگيرد ، شبکه بهداشت و سلامت به منظور حفظ سلامت شهروندان وارد عمل شده و مانع از آن مي شود ، بنابراين ايجاد آرامستان ها در شمال شهر مشکل بهداشتي دارد و نبايد در اين زمينه برنامه توسعه اي داشته باشيم .
وي همچنين با بيان اين مطلب که جانمايي آرامستان ها از نظر بهداشتي بسيار مهم است بيان کرد : اجازه توسعه آنها در هر منتطه به سادگي داده نمي شود که اميدواريم با کمک شورا طرح هاي مربوط به اين حوزه با تدبير و نظر کارشناسي صورت گيرد . پيرو موضوعات مطروحه از سوي اعضاي شورا شهر و نظر به اهميت ساماندهي و توسعه آرامستان ها  مقرر گرديد سازمان آرامستان ها لايحه جامعي را در اين زمينه جهت تصويب به شورا ارائه دهد .

 

تصاویر مرتبط