سه‌شنبه ۱۳۹۳/۰۴/۲۴

شفيعي،مدير عامل سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري قزوين:

مسوولان استاني و شهري از انبارهاي پرخطر قزوين بازديد کردند

در راستاي طرح ايمن سازي اماكن پرخطر محدوده شهر قزوين، نمايندگان آتش نشاني، مجمع امور صنفي، استانداري، دادستاني، نيروي انتظامي و فرمانداري از چند انبار پرخطر سطح شهر بازديد كردند.

سيد علي شفيعي، مديرعامل سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري قزوين گفت: در راستاي طرح ايمن سازي انبارهاي پرخطر سطح شهر با حضور سرهنگ رسولي نماينده نيروي انتظامي و دادستاني، هاشمي نماينده استانداري، رحيمي نماينده استانداري، كولجي رييس مجمع امور صنفي استان و كارشناسان پيشگيري سازمان آتش نشاني از مراكز پخش روغن اتومبيل، فروش انواع چوب و فروش لاستيك بازديد به عمل آمد.

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري قزوين؛ شفيعي در اين بازديد افزود: در راستاي طرح بازديد ، شناسايي و ايمن سازي اماكن پرخطر شهر قزوين، تاكنون توسط كارشناسان از 30 مركز پر خطر سطح شهر قزوين بازديد به عمل آمده و 16 دستورالعمل واحد پيشگيري اين سازمان ايمني براي مالكان و بهره برداران صادر و ابلاغ گرديده است.
مدير عامل سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري قزوين ادامه داد: مالكان مي توانند با استفاده از دستورالعمل ارائه شده نسبت به رفع نواقص ايمن مراكز نگهداري كالاهاي خود اقدام کنند و در صورت هرگونه پيشنهاد، انتقاد و يا پرسش مي توانند به سازمان آتش نشاني مراجعه و كارشناسان ما بصورت رايگان اقدام به مشاوره و راهنمايي به مالكان مي‌کنند.  
وي اضافه کرد: بديهي است در صورت عدم اجراي دستورالعمل ايمني و رفع خطر از اماكن مذكور موضوع از طريق دستگاه قضايي پيگيري مي گردد.
پايان پيام

تصاویر مرتبط