دوشنبه ۱۳۹۳/۰۴/۲۳

شفيعي، مديرعامل سازمان آتش نشاني شهرداري قزوين خبر داد؛

اخطار براي تخليه انبارهاي مستقر در منازل مسكوني قزوين

به مالكان و بهره‌برداران محله‌ها و كوچه‌هاي منتهي به بازار قزوين كه اقدام به تبديل منازل مسكوني به انبار مواد کردند، اخطار مي‌گردد كه نسبت به تخليه كالاها اقدام کنند.

سيد علي شفيعي، مديرعامل سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري قزوين گفت: با توجه به بافت سنتي منطقه خيابان امام، كوچه‌هاي منتهي به بازار، خيابان شهيد انصاري،كوچه‌هاي اطراف مسجد هفت درب و منتهي به بازار و محدوديت مانور دهي خودروهاي آتش نشاني در بافت فرسوده به هنگام وقوع حريق و با توجه به تبديل شدن بعضي از اماكن مسكوني در اين محلات به انبار مواد و كالاهاي قابل اشتعال كه مي‌تواند ايمني ساكنان را به خطر بياندازد،به مالكان و بهره‌برداران اين انبارها اخطار مي‌گردد که نسبت به تخليه كالاها اقدام کنند در غير اين صورت خسارات و عواقب ناشي هرگونه حادثه و آتش سوزي از آن متوجه مالكان و بهره‌برداران خواهد بود.

مديرعامل سازمان آتش‌نشاني و خدمات ايمني شهرداري قزوين با اشاره به اينکه بسياري از منازل مسكوني مناطق ياد شده توسط تجار خريداري و به انبار مواد و كالا تبديل شده است، افزود: شهروندان نيز در صورت مشاهده چنين اماكني با شماره تلفن 33554100 واحد پيشگيري سازمان آتش نشاني تماس حاصل کنند.
مديرعامل سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري قزوين با اشاره به اينكه واحدهاي تجاري در محل كه داراي پروانه كسب مي‌باشند بايد اصول ايمني نگهداري كالا را رعايت کرده و از انبار مواد و كالا در بافت مسكوني خودداري کنند، گفت: در اين راستا سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري قزوين اقدام به نصب بنر و توزيع بروشور در سطح اين محله ها کرده و كارشناسان پيشگيري اين سازمان نسبت به بازديد از اين انبارها اقدام و درباره پيشگيري از حوادث و حريق احتمالي ذستورالعمل ايمني صادر مي‌کنند.
 
شفيعي درباره ديگر اقدامات سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري قزوين در حوزه پيشگيري گفت: جلساتي با مديريت بحران شهرستان درباره اماكن پرخطر و بافت شهري پرتراكم و مسئولان اتحاديه‌هاي رنگ فروشان، درودگران، روغن فروشان اتومبيل و لاستيك فروشان انجام داده‌ايم كه ليست انبارهاي زير مجموعه اتحاديه‌ها به اين سازمان ارسال و سازمان نيز ظرف مدت يك ماه نسبت به بازديد و صدور دستورالعمل ايمني اقدام مي‌کند. مديرعامل سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري قزوين تاكيد كرد: در صورت عدم همكاري و اقدام مالكان و بهره برداران انبارهاي پرخطر، موضوع از طريق دستگاه قضايي پيگيري و واحد تجاري موردنظر پلمپ خواهد شد.
پايان پيام
 

 

تصاویر مرتبط