یکشنبه ۱۳۹۰/۰۵/۰۲

وزيري نژاد، مديرعامل سازمان فرهنگي- ورزشي شهرداري:

سيستم اذان‌گوي هوشمند در5 نقطه شهر قزوين نصب مي‌شود

به منظور فرا رسيدن ماه مبارک رمضان 5 نقطه‌ شهر قزوين مجهز به سيستم اذان‌گوي هوشمند مي شود.

 

ولايت- سعيد وزيري‌نژاد، مدير عامل سازمان فرهنگي- ورزشي شهرداري قزوين از نصب سيستم اذان‌گوي هوشمند در 5 نقطه‌ي شهر قزوين خبر داد و گفت: اين سيستم‌ها در مراکز و مياديني نصب مي‌شوند که از نقاط مرکزي شهر فاصله دارند و به همين خاطر صداي اذان در اين نقاط شنيده نشده يا به سختي به گوش مي‌رسد.
وزيري‌نژاد با بيان اينكه تاکنون ميادين مينودر، جانبازان، ارتش، حافظ و ايران دوچرخ (شهرک مينودر) از اين سيستم بهره‌مند شده‌اند، گفت: اين سيستم تا فرا رسيدن ماه مبارک رمضان در 5 نقطه‌ي ديگر كه با مشورت با شوراي اقامه‌ي نماز مشخص خواهد شد نصب مي شود.
وي در خصوص برنامه‌هاي اين سازمان در ماه مبارک رمضان، از احياي نماز جماعت و بيان مسايل شرعي در 5 پارک سطح شهر خبر داد و تصريح کرد: پارک پامچال در مينودر و پارک لاله در ميدان جانبازان (آبگيلک) مراکزي هستند که تاکنون زمينه‌ي برگزاري اين برنامه را فراهم کردند و تاکنون در چندين نوبت نماز جماعت در اين مکان‌ها برگزار شده اس.
مديرعامل سازمان فرهنگي، ورزشي شهرداري از اهداي بسته‌هاي معنوي به 30 هزار نفر از دختران و پسران روزه اولي در سطح شهر خبر داد و اضافه کرد: اين بسته‌ها شامل کتاب، سي‌دي مرتبط با بحث نماز و روزه، احکام شرعي، مسابقه و سرگرمي است که به دختران 9 ساله و پسران 15 ساله اي كه در مساجد ثبت نام مي كنند اهدا مي شود.
وي با اشاره به اينكه در سال قبل 20 هزار نفر از کودکان و نوجوانان در طرح روزه اولي‌ها شرکت داده شدند که امسال اين ميزان به 30 هزار نفر خواهد رسيد، از برگزاري مسابقات قرآن، اذان، ديدار با خانواده‌هاي تحت پوشش کميته‌ي امداد، فضاسازي شهر متناسب با مناسبت‌هاي مختلف ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: در سال جاري سعي شده به سطح کيفي برنامه‌ها افزوده شده و زمان برگزاري برخي از آن ها بعد از افطار باشد.
اين مقام مسوول با اشاره به شرکت در نمايشگاه قرآن، از طرح تعويض قرآن‌هاي فرسوده با قرآن‌هاي جديد را به صورت رايگان خبر داد و گفت: در اين راستا و متناسب با برنامه‌هاي فرهنگي ترتيب داده شده قصد داريم سطح مطالعه را افزايش بدهيم
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط