سه‌شنبه ۱۳۹۳/۰۳/۱۳

الموتي ، معاون خدمات شهري شهرداري قزوين :

بر ضرورت تحقق طرح تکريم ارباب رجوع تاکيد کرد .

تکريم ارباب رجوع بايد در دستور کار سازمان هاي شهرداري قرار گرفته و اجراي آن از سوي مديران به کارکنان سازمان ها تفويض شود ...

 

تکريم ارباب رجوع در انجام تمام امور بايد در دستور کار سازمان هاي زير مجموعه معاونت خدمات شهري شهرداري قرار گيرد .
حميدرضا محمدي الموتي معاون خدمات شهري شهرداري با تاکيد بر اين مطلب و با اشاره به برگزاري جلسه قانون جامع مديريت شهري در اين معاونت اظهار داشت : بر اساس اين قانون ، تکريم ارباب رجوع بايد در دستور کار سازمان هاي شهرداري قرار گرفته و اجراي آن از سوي مديران به کارکنان سازمان ها تفويض شود .
الموتي با اشاره به پرو ژه ها و برنامه هاي سازمان هاي زيرمجموعه معاونت خدمات شهري در سال جاري عنوان کرد : اولويت بندي اين برنامه ها از سوي سازمان هاي مربوطه به معاونت ارائه و بررسي شد .
وي از تحويل نردبان 52 متري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري خبر داد و گفت : ساخت اين نردبان در مراحل پاياني خود قراردارد و تا پايان تيرماه سال جاري وارد کشور شده و به شهرداري قزوين تحويل داده مي شود .
معاون خدمات شهري افزود : عمليات مرحله اول ساخت قبور ضلع شرقي و حجره هاي آرامستان بهشت فاطمه (س) نيز تا پايان شهريور ماه سال جاري توسط سازمان آرامستانها به اتمام مي رسد .
الموتي در پايان با بيان اين مطلب که شناخت اهداف سازمانها و تبيين آن براي تمام کارکنان سازمان هاي زيرمجموعه معاونت خدمات شهري بايد در دستور کار قرار گيرد خاطرنشان کرد : اين اهداف بايد با در نظر گرفتن ديدگاه شوراي شهر و طرح جامعه مديريت شهري مشخص شود و سازمان ها با برگزاري جلسات جداگانه و بررسي اهداف مهم خود ، آن را به صورت مکتوب به اين معاونت ارائه نمايند .  

 

 

تصاویر مرتبط