چهارشنبه ۱۳۹۲/۱۲/۱۴

آقاي ريزوندي مدير هماهنگي معاونت خدمات شهري شهرداري :

بررسي مشکلات ترافيکي شهر در ايام پاياني سال

با نزديک شدن به نوروز 93 وافزايش حجم ترافيک در سطح شهر جلسه اي در مرکز کنترل ترافيک شهر قزوين تشکيل گرديد . . .

 

جلسه بررسي مشکلات ترافيکي شهر در ايام پاياني سال 92 تشکيل گرديد .
با نزديک شدن به نوروز 93 وافزايش حجم ترافيک در سطح شهر جلسه اي در مرکز کنترل ترافيک شهر قزوين تشکيل گرديد . به گزارش روابط عمومي معاونت خدمات شهري شهرداري قزوين در اين جلسه مدير هماهنگي معاونت خدمات شهري به بيان موضوع آموزش ترافيک در مبحث عابريار وعدم استفاده از خودروهاي تک سرنشين تاکيد نمود تا بتوان تا حدودي مشکلات ترافيکي شهررا در ايام پاياني سال 92 کاهش داد .

وهمچنين در اين جلسه  مقرر گرديد جهت آموزش وارتقاء فرهنگ ترافيک اقدامات فرهنگي از قبيل چاپ وپخش جرائم ارشادي ، چاپ وپخش تراکت هاي آموزشي و .... از طريق سازمان هاي حمل ونقل وترافيک ، فرهنگي ورزشي شهرداري و پليس راهور به عمل آيد .

 

تصاویر مرتبط