یکشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۷

مقدم سلیمی:

ابلاغ بخشنامه ضوابط فنی اجرای پروژه‌ها به سازمان‌های زیرمجموعه خدمات شهری

در راستای ارتقای سطح کیفی پروژه‌های اجرایی و بهبود روش‌های مدیریت پروژه، ضوابط فنی اجرای پروژه‌ها در قالب بخشنامه به سازمان‌های زیرمجموعه خدمات شهری ابلاغ می‌شود.

وحید مقدم سلیمی، سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری قزوین با اشاره به جایگاه نظارت عالی این معاونت بر عملکرد سازمان‌های خدمات‌رسان شهرداری گفت: از جمله اهداف ابلاغ بخشنامه‌های فنی، افزایش سطح علمی ناظرین و پیمانکاران است تا نظارت بر مراحل اجرای پروژه با دقت کافی صورت پذیرد.

به گزارش روابط عمومی معاونت خدمات شهری شهرداری قزوین؛ مقدم سلیمی افزود: نظارت مستمر بر عملکرد پیمانکاران و نحوه اجرای پروژها، ضمن کاهش هزینه‌ها و افزایش راندمان، موجب افزایش سطح کیفی خدمات و جلب رضایت شهروندان می‌شود.

وی اضافه کرد: در حال حاضر حوزه مدیریت هماهنگی و نظارت بر سازمان‌های خدمات شهری با انجام بازدیدهای میدانی ادواری، به‌طور مستمر بر وضعیت و کیفیت خدمات‌رسانی این سازمان‌ها نظارت داشته و از طریق تعامل با این سازمان‌ها پیگیر رفع کاستی‌ها و مشکلات هستند.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط