پنجشنبه ۱۳۹۲/۱۰/۱۹

در جريان بازديد از پروژه‌هاي استان قزوين صورت گرفت؛

بازديد وزير راه و شهرسازي از مجموعه تاريخي و فرهنگي سعدالسلطنه شهر قزوين

وزير راه و شهرسازي به همراه مديران استاني و شهري از مجموعه تاريخي و فرهنگي سعدالسلطنه شهر قزوين بازديد کرد.

 

وزير راه و شهرسازي به همراه مديران استاني و شهري از مجموعه تاريخي و فرهنگي سعدالسلطنه شهر قزوين بازديد کرد.
به گزارش روابط عمومي سازمان نوسازي و بهسازي شهر قزوين؛ آخوندي وزير راه و شهرسازي امروز در جريان بازديد از پروژه‌هاي استاني از مجموعه تاريخي و فرهنگي  سعدالسلطنه شهر قزوين بازديد به عمل آورد.
بر اساس اين گزارش؛ وزير راه و شهرسازي ضمن دريافت گزارشي از مراحل مرمت و احياء اين مجموعه تاريخي در جريان برنامههاي راهبردي بهره‌برداري آينده اين مجموعه قرار گرفت.
در اين گزارش آمده است؛ وزير راه و شهرسازي توصيههايي راهبردي در جهت بهره‌برداري و رونق هرچه بيشتر اين مجموعه تاريخي بيان کردند.
پايان پيام

 

  
 

 

تصاویر مرتبط