چهارشنبه ۱۳۹۲/۱۰/۱۸

عمويي، مديرعامل سازمان ساماندهي مشاغل شهري شهرداري قزوين:

سنگ تراشان خيابان مولوي به تقاطع نسيم شمال شهر قزوين منتقل مي‌شوند

سنگ تراشان خيابان مولوي توسط سازمان ساماندهي مشاغل شهري شهرداري قزوين در آينده نزديک به تقاطع نسيم شمال منتقل خواهند شد.

مديرعامل سازمان ساماندهي مشاغل شهري شهرداري قزوين گفت:سنگ تراشان خيابان مولوي در آينده نزديک به تقاطع نسيم شمال منتقل خواهند شد.

 

به گزارش روابط عمومي سازمان ساماندهي مشاغل شهري شهرداري قزوين؛ حسين عمويي افزود: برخي از مشاغل که به هر دليل بدون هيچ نظم و انظباتي در گذشته ايجاد شده بودند، اکنون معضلات متعدد ي ايجاد کردند، که همگان به ويژه صاحبان اين مشاغل بر مشکلات آن اشراف و اذعان دارند.
وي ايجاد گره هاي ترافيکي، مشکلات اجتماعي، سر و صدا و آلودگي هاي زيست محيطي را از عوايد منفي مشاغل مزاحم عنوان و بيان کرد: سازمان ميادين در راستاي وظايف محوله و قانوني خود و ساماندهي مشاغل و همچنين بر اساس بند 20ماده 55 قانون شهرداري‌ها، با هدف ساماندهي مشاغلي که استقرار آنها در سطح شهر مشکلاتي را به همراه دارد سنگ تراشان خيابان مولوي را در آينده نزديک به جاده تاکستان، تقاطع نسيم شمال منتقل خواهد کرد.
وي در پايان خاطر نشان کرد: با ساماندهي مشاغلي همچون سنگ تراشان و انتقال اين صنوف به خارج از شهر، مشکلات ناشي از آن را کاهش داده و در راستاي ايجاد سيماي بصري مطلوب و جلب رضايت شهروندان گام برداشته ميشود.
پايان پيام
 

 

تصاویر مرتبط