یکشنبه ۱۳۹۲/۱۰/۱۵

منتظري، مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين:

35 درصد از متخلفان تفکيک زباله در شهر قزوين غيربومي بودند

بين 30 تا 35 درصد از متخلفان تفکيک غيربهداشتي پسماند خشک در شهر قزوين غيربومي بودند.

 

فارس: مجتبي منتظري، مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين گفت: بين 30 تا 35 درصد از متخلفان تفکيک غيربهداشتي پسماند خشک در شهر قزوين غيربومي بودند.
به گزارش اداره روابط عمومي و امور بين‌الملل شهرداري قزوين و به نقل از خبرگزاري فارس از قزوين؛ مجتبي منتظري افزود: از اجراي طرح برخورد با متخلفان تفکيک غيربهداشتي پسماند خشک تاکنون بيش از 190 نفر در قزوين اعم از بومي و غيربومي جمع آوري شده است. مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين افزود: از اين آمار بيش از 40 درصد کودکان کار و خياباني بودند که براي تعيين وضعيت به اداره کل بهزيستي معرفي شدند.
وي با اشاره به اينکه از آمار ياد شده بيش از 35 درصد غيربومي و افغاني بودند، بيان کرد: از آنجايي که افغاني ها اجازه فعاليت و اشتغال در شهر را ندارند براي تشخيص وضعيت به اداره اتباع خارجي استانداري قزوين معرفي شدند.
مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين با بيان اينکه براي متخلفاني که بومي و به هر دليلي تفکيک زباله خشک از مخازن را در شهر قزوين انجام مي دادند و از بضاعت مالي کمتري برخوردار بودند، تشکيل پرونده شده است، ادامه داد: مشخصات اين متخلفان با هدف ساماندهي و مديريت در پسماندهاي خشک شهري دريافت شده است.
منتظري با اشاره به اينکه طبق قانون مديريت پسماند متخلفان تفکيک غيربهداشتي زباله خشک بين 500 هزار تا 10 ميليون ريال جريمه مي شوند، بيان کرد: طبق اين قانون بايد اين متخلفان جريمه نقدي مي‌شدند ولي اين جريمه ها تاکنون در حق آنها اعمال نشده است تا آنان بعد از ساماندهي شدن در قالب يک شرکت خصوصي مشغول به فعاليت شوند.
اين مسوول با بيان اينکه طرح برخورد با متخلفان تفکيک غيربهداشتي پسماند خشک به صورت سليقه اي از سوي استانداري و شهرداري انجام نشده است، يادآور شد: فعاليت اين متخلفان در شهر غيرقانوني و از مصوبه مجلس برخوردار است.
مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين با اشاره به اينکه برخي افراد به صورت غيربهداشتي اقدام به تفکيک زباله از مخازن در شهر قزوين مي کردند، بيان کرد: سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين امسال با اجراي طرح برخورد با متخلفان تفکيک غيربهداشتي زباله ها اقدام به رفع اين مشکل به صورت جدي کرده است.
منتظري با بيان اينکه سازمان ياد شده براي رفع اين مشکل با دادستان و معاون فني و عمراني استانداري قزوين تشکيل جلسه داده است، اضافه کرد: در اين جلسه مصوب شد تا با متخلفان تفکيک غيربهداشتي زباله خشک و بنگاه هايي که اقدام به خريد اين زباله ها مي کردند، به شدت برخورد شود.
اين مسوول با بيان اينکه سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين از دهم آبان به مدت دو ماه طبق قانون مديريت پسماند نسبت به اجرايي و عملياتي کردن طرح ياد شده اقدام کرده است، يادآور شد: با اجراي اين طرح با متخلفان تفکيک غيربهداشتي زباله در شهر به شدت برخورد مي شود تا تفکيک زباله از مبدأ به نحو مطلوبي در اين شهر ساماندهي و مديريت شود.
مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين خاطرنشان کرد: اين طرح با هدف افزايش مديريت در پسماندها و زيبايي چهره شهري، کاهش آلودگي شهري و تحميل هزينه هاي سنگين به شهرداري، ارتقاي انگيزه شهروندان قزويني در تفکيک زباله از مبدأ، ايجاد محيط سالم شهري و جلوگيري از فعاليت متخلفان تفکيک غيربهداشتي زباله در شهر قزوين اجرا شده است.
منتظري خاطرنشان کرد: شهروندان قزويني مي توانند در صورت مشاهده متخلفان تفکيک غيربهداشتي پسماند خشک از زباله هاي شهري با سامانه 137 و شماره تلفن هاي 3327565 و 3322201 و 2245070 تماس حاصل کنند تا نسبت به برخورد با آنان اقدامات لازم صورت بگيرد.
انتهاي پيام

 

تصاویر مرتبط