شنبه ۱۳۹۲/۱۰/۱۴

رحماني، مديرعامل سازمان باغستان‌هاي سنتي شهرداري قزوين:

كارگاه آموزشي باغداري برگزار مي‌شود

با هدف آشنايي با مسائل روز باغداري، كارگاه آموزشي ويژه باغداران توسط سازمان باغستان‌هاي سنتي شهرداري قزوين برگزار مي‌شود.

مديرعامل سازمان باغستان هاي سنتي شهرداري قزوين گفت:با هدف آشنايي با مسائل روز باغداري، كارگاه آموزشي ويژه باغداران توسط سازمان باغستان‌هاي سنتي شهرداري قزوين برگزار مي‌شود.
حميد رحماني افزود: يكي از مؤثرترين عوامل براي حفظ و احياي باغستان‌هاي سنتي، نگهداري درست از آن‌ها مي‌باشد كه اين سازمان براي ارتقاي سطح علمي باغداران، نسبت به برگزاري كارگاه هاي آموزشي اقدام كرده است.
وي ادامه داد: هدف از برگزاري اين كارگاه‌هاي آموزشي، انتقال مسائل روز دنيا درباره باغداري به باغداران مي باشد.
رحماني با اشاره به استقبال از اين كارگاه آموزشي افزود: تاكنون حدود 80 نفر از باغداران براي حضور در اين كلاس ها ثبت نام كرده‌اند.
اين مسوول با بيان اين مطلب که اين كارگاه آموزشي با همكاري مركز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي و بخش خصوصي برگزار مي‌شود، اظهار کرد: برگزاري اين كارگاه‌ها بسيار مهم است و مباحث مطروحه در آن ها توسط اساتيد خبره و صاحب نظر ارائه مي گردد و روش هاي بهره برداري بيشتر محصولات، از مهم ترين سر فصل هاي اين کارگاه به شمار مي رود.
پايان پيام

تصاویر مرتبط