شنبه ۱۳۹۲/۱۰/۰۷

بهزادپور، معاون خدمات شهري شهرداري قزوين:

تکدي‌گران حرفه‌اي در سطح شهر قزوين، محاکمه مي‌شوند

در راستاي اجراي طرح جمع‌آوري تکدي‌گران از سطح شهر قزوين، تکدي‌گراني که به صورت حرفه‌اي در اين زمينه فعاليت مي‌کنند به مراجع مربوطه معرفي و محاکمه خواهند شد.

 

معاون خدمات شهري شهرداري قزوين گفت: در راستاي اجراي طرح جمع‌آوري تکدي‌گران از سطح شهر قزوين، تکدي‌گراني که به صورت حرفه‌اي در اين زمينه فعاليت مي‌کنند به مراجع مربوطه معرفي مي‌شوند و در اين خصوص دادگاه‌ها وظيفه دارند آنها را مورد بازخواست قرار دهند.
همکاري مشترک شهرداري قزوين و نيروي انتظامي
به گزارش همشهري؛ حسين بهزادپور افزود: به طور قطع تدوين و اجراي طرح‌هاي منظم، هدفمند و آينده‌دار براي برخورد با متکديان از عهده فقط يک ارگان ساخته نيست و حضور فعال همه نهادها و در کنار آن حمايت‌هاي مردمي مي‌تواند موجب شود تا اين معضل کهنه از چهره شهر زدوده شود.
معاون خدمات شهري شهرداري قزوين با اشاره به اينکه مسووليت برنامه‌ريزي براي مديريت متکديان در شهر بر عهده فرمانداري است، بيان کرد: در جلسه‌اي که در فرمانداري قزوين با حضور دستگاه‌هاي مسوول نظير شهرداري، بهزيستي، کميته امداد امام خميني (ُره) و نيروي انتظامي برگزار شد، بر اساس تکاليف قانوني شهرداري قزوين به همراه نيروي انتظامي، مسووليت حل اين معضل را بر عهده گرفت.
مشخص شدن مکاني براي جمع‌آوري تکدي‌گران
بهزادپور در ادامه با اشاره به اين مطلب که شهرداري با هدف اجراي اين طرح مکاني را به عنوان محل جمع آوري اين افراد مشخص کرده است، افزود: مأموران نيروي انتظامي به همراه مأموران شهرداري موظفند تا اين افراد را از معابر سطح شهر جمع آوري کرده و به مکان مشخص شده انتقال دهند تا دستگاه‌هاي مسوول درباره آنها تصميم‌گيري کنند.
وي با بيان اينکه بر اساس شرايط  افراد، آينده مشخص براي آنها تعيين مي‌شود، توضيح داد: نيازمندان و محتاجان واقعي براي کمک رساني، به کميته امداد امام خميني(ره) معرفي مي‌شوند تا در مورد مشکلات معيشتي آنها تدابيري انديشيده شود و همچنين متکدياني که قزويني نيستند و فقط قزوين را محل مناسبي براي تکدي گري يافته‌اند از سوي کميته امدام امام خميني (ره) به محل زندگي خود ارجاع داده مي‌شوند.
بهزادپور در رابطه با معلولان جسمي و حرکتي قزوين نيز بيان کرد: اين معلولان، کودکان بي‌سرپرست و کودکاني که در قالب کار به تکدي‌گري مي پردازند نيز براي مراقبت و کنترل به بهزيستي سپرده مي‌شوند.
 
تکدي‌گران خارجي از کشور اخراج مي‌شوند
معاون خدمات شهري شهرداري قزوين با اشاره به اينکه مسووليت برخورد با تکدي‌گران خارجي با اداره کل اتباع خارجه است، اضافه کرد: اين افراد نيز در صورت تکدي‌گري در استان به عنوان مجرم شناخته مي‌شوند و بر اساس ساز و کارهاي اداره اتباع خارجه از کشور اخراج مي‌شوند.
وي با بيان اينکه آن دسته افراد که داراي بيماري و مشکلات جسمي هستند به مراکز بهداشت و درمان استان منتقل مي شوند، گفت: تکدي‌گراني که شناسايي مي‌شوند به نهاد مربوطه تحويل داده مي‌شوند و  بر همين اساس نيز نهاد مربوطه موظف است اين افراد را ساماندهي کرده و از ورود مجدد آن‌ها به اين شغل به درون جامعه جلوگيري کند.
مردم از پرداخت وجه نقد و نذورات به تکدي‌گران خودداري کنند
اين مقام مسوول همچنين با تأکيد بر نقش مهم مردم و رسانه‌ها در بهبود اين وضعيت، اضافه کرد: ضمن آنکه رسانه‌ها بايد در اين باره به صورت جدي فرهنگ‌سازي کنند، مردم نيز بايد از پرداخت وجه نقد و نذورات خود به اين افراد خودداري کنند و به کميته امدام امام خميني (ره) و مؤسسات خيريه اعتماد کنند.
وي گفت: تکدي‌گري ضمن آنکه چهره شهر را زشت مي‌کند عملي است که از ديدگاه ديني و اجتماعي نيز منفور است اما متأسفانه حمايت هاي مردم از اين قشر موجب رونق گرفتن اين عمل ناشايست در جامعه شده است.
تلاش رسانه‌ها و متوليان فرهنگ براي تبليغ و تبيين آثار نامطلوب تکدي‌گري
اين مقام مسوول با بيان اينکه علت اصلي کاهش و يا ريشه کني تکدي گري در برخي شهرها نظير تبريز و اهواز، همکاري مردم است، اضافه کرد: ضمن آنکه رسانه‌ها و متوليان فرهنگ مي‌توانند با تبليغ و تبيين آثار نامطلوب تکدي‌گري در جامعه مانع از شيوع آن شوند، جامعه نيز بايد براي تحقق اين مسأله تلاش کند چراکه قزوين از اين حيث در وضعيت نامطلوبي قرار دارد.
وي گفت: در مسير حرکت به سمت توسعه شهري، گرچه تصور بر اين است که اقدامات عمراني و سازندگي مهم ترين نقش را دارد، اما با توجه به الگوهاي رفتاري، نماي شهري نيز بايد به صورت ويژه مدنظر قرار بگيرد.
اين مقام مسوول اضافه کرد: تکدي‌گري، به عنوان يکي از ناهنجاري‌هاي پيچيده و شايع مرکز استان، ضمن آنکه که چهره شهر را مخدوش مي‌کند، زمينه را براي بروز بسياري از مشکلات فرهنگي و اجتماعي فراهم مي‌کند، با اين وجود و به رغم همه طرح‌هايي که براي جمع آوري اين افراد از عرصه جامعه به انجام رسيده است، کماکان شهر ميزبان اجباري افرادي است که چشم بر جيب عابران دوخته‌اند.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط