پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۳۰

وفایی‌راد:

تقدیر از همکاری مناطق سه‌گانه شهرداری در رفع مشکل نشت آب از ریفوژهای فضای سبز معابر

همکاری و تعامل ویژه مناطق سه‌گانه شهرداری در رفع معضل بیرون‌زدگی و نشت آب از ریفوژهای میانی به معابر سواره شهری شایان تقدیر است.

محمد وفایی‌راد، مدیر هماهنگی و نظارت بر سازمان‌های خدمات شهری شهرداری قزوین با بیان اینکه ریزش آب از ریفوژها به معبر سواره ازجمله عواملی است که می‌تواند موجب بروز سوانح رانندگی شود، گفت: تعامل و همکاری مناطق سه‌گانه شهرداری در نصب و تعویض جداول شکسته و اصلاح بندکشی‌ها منجر به کاهش احتمال خطر و افزایش ایمنی تردد در معابر سواره شهری شده است.

به گزارش روابط عمومی معاونت خدمات شهری شهرداری قزوین؛ وفایی‌راد شکستگی جداول، تخریب بندکشی‌ها، بالا بودن سطح خاک ریفوژ از سطح جداول، عدم تنظیم صحیح شعاع پاشش آب از هانترها، تغییر جهت آب به دلیل وجود بادهای موسمی و خطاهای اپراتور در آبیاری را از مهم‌ترین دلایل نشت آب از ریفوژ‌های فضای سبز معابر شهری برشمرد و گفت: با اقدامات اصلاحی مناطق سه‌گانه شهرداری، در راستای کاهش این معضل گام‌های مؤثری برداشته شده است.

وی افزود: سازمان پارک‌ها و فضای سبز نیز ضمن بررسی و نظارت بر نحوه آبیاری فضای سبز معابر، با اجرای اقدامات مصوب کمیته کارشناسی در راستای رفع ریزش آب ریفوژهای میانی به معابر سواره اقدام کرده است.

مدیر هماهنگی و نظارت بر سازمان‌های خدمات شهری شهرداری قزوین با تأکید بر اینکه مهم‌ترین راهکار حل معضل مذکور استفاده از آبیاری قطره‌ای برای فضای سبز معابر سواره شهری است، اضافه کرد: با پیگیر‌ی‌های صورت‌گرفته تغییر شیوه آبیاری بر اساس برنامه زمانبندی در حال اجراست.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط