پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۲/۲۶

عسگري، مدير عامل سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين :

37 مورد آبگرفتگي در سطح شهر قزوين حل شد

در پي بارش باران و وزش باددرهفته گذشته كليه درختان سرنگون شده و شاخه برگ هاي ريخته شده در سطح شهر جمع آوري وآبگرفتگي هاي بوجود آمده نيز حل شد.


عسگري خاطر نشان کرد: با توجه به گزارش هواشناسي استان با پيش بيني وزش باد همراه با رگبار و بارش باران درهفته گذشته، كليه نيروهاي ستادي و اجرايي سازمان با تجهيزات مورد نياز و امكانات لازم به حالت آماده باش درآمدند، با شروع وزش باد ،عمليات پاكسازي و جمع آوري شاخه  وبرگ هاي ريخته شده آغازشد .
وي در ادامه سخانش گفت :با توجه به وزش باد شديد در بامداد يکشنيه 22 ارديبهشت ماه تعداد 179 درخت شکسته شد و 53 مخزن 770 ليتري تعبيه شده نيز از جايگاه خود جابجا و واژگون شد که باعث تخريب برخي از آنها شد.
اين مسئول اظهار داشت:در اين عمليات پاكسازي 37 سرويس خاور شاخه و برگ از سطح شهر جمع آوري وبه جايگاه تخليه خاک و نخاله منتقل شد در همين راستا 37 مورد آبگرفتگي نيز در سطح شهر برطرف شد.
 عسگري در پايان خاطر نشان کرد: در اين عمليات پاكسازي علاوه بر جمع آوري زباله و رفت و روب سطح شهر طبق ايام گذشته ، 53 نفر نيروي انساني به صورت ويژه و اختصاصي جهت جمع آوري و حمل شاخه و برگ هاي ريخته شده  بكارگيري شدند .
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط