پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۱/۱۵

مدير عامل سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين:

توزيع 78هزار كيسه زباله در ميان مسافران و شهروندان قزويني در روز طبيعت

سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين در روز سيزدهم فروردين ماه سال جاري روز انس با طبيعت 78هزار كيسه زباله را به صورت رايگان در ميان شهروندان و مسافران نوروزي توزيع كرد.

 

مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين گفت: براي جلوگيري از آلودگي محيط زيست، حفظ پاكيزگي سطح شهر و حفظ زيبايي سيماي شهري در روز سيزدهم فروردين سال جاري ماموران اين سازمان براي توزيع كيسه زباله رايگان و جمع آوري آن در 17 نقطه از  ورودي‌ها و خروجي هاي شهر قزوين اقدام کردند .
به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين؛ عباس عسگري در رابطه با محل توزيع و جمع آوري كيسه‌هاي زباله افزود: در 17 نقطه از شهر قزوين توزيع کيسه‌هاي زباله را داشتيم که از جمله مي‌توان به  ابتداي جاده نجف آباد،جاده الموت، مصلي، بوستان بارجين، انتهاي خيابان نواب و پشت دانشگاه علوم پزشكي قزوين، بهشت فاطمه (س)، دوراهي همدان و ابتداي نسيم شمال، ميدان حمل و نقل، ابتداي جاده اسماعيل آباد، ميدان مينودر و تمامي بوستان هاي سطح شهر اشاره کرد.
وي با بيان اينكه براي جمع آوري پسماندهاي اين روز نيز 17 نقطه مشخص شد  تاشهروندان زباله هاي خود را در اين نقاط قرار دهند تا به جايگاه تخليه زباله منتقل شود، بيان كرد: کارکنان سازمان مديريت پسماند از ساعت 7:30 تا 21 روز 13 فروردين براي توزيع و جمع آوري كيسه هاي زباله رايگان در محل هاي تعين شده مستقر بودندو به ارائه خدمات پرداختند .در اين روز تعداد 136 نفر نيروي انساني بکارگيري شدند و در پايان نيز 11 سرويس خاور زباله و پسماند از محل هاي تعيين شده و ديگر نقاط شهر جمع آوري و به جايگاه زباله منتقل شد.
 
عسگري در ادامه افزود: از اولين روز سال جديد تمامي مکان‌هاي گردشگري، تاريخي، آثار باستاني سطح شهر و مسير هاي پرتردد به طور ويژه و اختصاصي و به صورت دائمي و هر روزه تنظيف شدند.
اين مسوول ادامه داد: در اين ايام، هر روز تعداد 66 نفر نيروي انساني در شيفت روز  با ادوات مورد نياز جهت نظافت مکان هاي اعلام شده به کار گيري شدند.
وي بيان كرد: در اين برنامه پاکسازي ويژه، رفت و روب محوطه داخلي و اطراف مکانهاي تاريخي، گردشگري، امامزاده ها و همچنين نصب و تعبيه مخازن زباله و توزيع کيسه هاي مخصوص جمع آوري پسماندها در اين نقاط از برنامه‌هاي روزانه ايستگاه هاي هفتگانه سازمان بود  که تا روز سيزدهم فروردين ماه سال جاري ادامه داشت.
 

 

تصاویر مرتبط