یکشنبه ۱۳۹۲/۰۱/۱۱

روابط عمومي سازمان آتش نشاني خبر داد:

اطفاءحريق 3 ساعته انبار ضايعات پلاستيك

حريق در انبار و كارگاه تبديل مواد پلاستيكي ، عمليات 3 ساعته اطفاء را در بر داشت.

 

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري قزوين اين حريق نهم فروردين ماه در جاده فارسيان اتفاق افتاد كه طي آن مواد پلاستيكي در حال بازيافت شعله وري شدند و پس از عدم توانايي اطفاء حريق توسط مالكين با سامانه 125 سازمان آتش نشاني تماس حاصل شده كه با اعزام نيروهاي ايستگاههاي 7 ، 3 ، 2 و 6 سازمان آتش نشاني حريق كنترل و پس از 3 ساعت تلاش اطفاء شد.
در حريق همزمان ديگري نيز يك انبار مواد غذايي در سه راهي شهرصنعتي طعمه حريق شد كه نيروهاي ايستگاههاي 1 و 2 آتش نشاني با حضور در محل نسبت به اطفاء حريق اقدام کردند.

 

تصاویر مرتبط