یکشنبه ۱۳۹۲/۰۱/۱۱

مدير عامل سازمان پارک ها و فضاي سبز شهرداري:

طرح گلکاري بهاره در سطح فضاي سبز شهر قزوين به اتمام رسيد

با هدف زيباسازي و طراوت محيط شهري، طرح گلكاري بهاره در سطح 40 هزار متر مربع از سطح فضاي سبز شهر قزوين اجرا شد.

 

به گزارش روابط عمومي سازمان پارک ها ، سيد مهدي كاظمي با اعلام اين خبر گفت: با توجه به پيش‌بيني بسترهاي فصلي كاري در سطح فضاي سبز ، عمليات گل‌كاري همه ساله طي دو مرحله و به متراژ كل 80 هزار متر مربع به مرحله اجرا درمي‌آيد.
مدير عامل سازمان پارك ها و فضاي سبز با اشاره به وجود 58 هزار متر مربع گلهاي دايمي، پوششي و درختچه هاي زينتي در سطح بوستان ها ، ميادين و لچكي هاي فضاي سبز شهر افزود: گلکاري فصلي نيز در كنار گلكاري دايمي همه ساله طي دو مرحله اسفند و تيرماه و به طور متوسط در هر دوره  40 هزار مترمربع كاشته مي شود.
وي افزود:  عمليات كاشت گل‌هاي فصلي متناسب با شرايط آب و هوايي قزوين در سطح بوستان ها ، ميادين و لچكي‌ها و بلوارهاي اصلي شهر اجرا مي شود كه  با توجه به ظرافت و وجود گل‌هاي رنگارنگ ، زيبايي و طراوت خاصي به سيماي شهري مي‌بخشد.
در پايان روابط عمومي سازمان از شهروندان تقاضا داردبا توجه به فوايد فضاي سبز و اثربخشي آن در زيبايي سيماي شهري و تاثيرات مثبتي که گل ها در روحيه شهروندان دارد در حفظ و نگهداري  گل هاکوشا باشند و در نگهداري اين فضاها با سازمان پارك‌ها همكاري کنند.
پايان پيام
 

 

تصاویر مرتبط