سه‌شنبه ۱۳۹۱/۱۲/۰۱

وزيري نژاد، مدير عامل سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين خبر داد؛

اطلاع رساني روزانه ي برنامه هاي فرهنگي ورزشي در راديو شهر

اطلاع رساني روزانه 10 دقيقه برنامه هاي سازمان فرهنگي ورزشي در راديو شهر در دستور کار قرار گرفته است.

مدير عامل سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين از پخش روزانه 10 دقيقه برنامه هاي سازمان فرهنگي ورزشي در راديو شهر خبر داد و گفت: اين برنامه ها از دي ماه سال جاري در دو بخش اطلاع رساني و فرهنگ سازي براي شهروندان پخش مي شود.

به گزارش روابط عمومي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين؛ سعيد وزيري نژاد با بيان اينکه صدا يکي از ابزارهاي مهم اطلاع رساني برنامه هاي سازمان فرهنگي ورزشي در حوزه ي فرهنگ شهروندي محسوب مي شود، افزود: راديو شهر مهمترين ظرفيت شهرداري در اين بخش بود که سعي کرديم از اين مزيت به نحوشايسته بهره ببريم.

وي ادامه داد: با توجه به اينکه راديو مخاطبين خاص خود را دارد و برنامه هاي آن در سطح ملي پخش مي شود برآن شديم از اين پتانسيل براي انعکاس برنامه هاي خود استفاده کنيم.

وزيري نژاد يادآور شد: اطلاع رساني برنامه هاي خانه هاي فرهنگ، کتابخانه ها، مراکز گردشگري، خانه کودک، مجموعه هاي ورزشي، طرح محله ما، کميته شهروندي، مرکز علوم و نجوم، خانه رياضيات وديگر حوزه هاي سازمان در دستور کار قرار گرفته است.

مديرعامل سازمان فرهنگي ورزشي يادآور شد: از آنجاييکه فرهنگ سازي يکي از اهداف مهم سازمان محسوب مي شود با استفاده از کارشناسان مربوطه نسبت به بيان مسائل و فرهنگ سازي در بخشهاي شامل مهارتهاي زندگي، درسهاي تربيت فرزند خوب، آموزش کاهش خطرات استفاده از وسائل ورزشي، آپارتمان نشيني، ترافيک، هويت شهري و بسياري مسائل ديگر اقدام خواهيم کرد.

اين مسوول اضافه کرد: به عنوان نمونه در بهمن ماه 24  نفر کارشناس که عمدتا از مديران سازمان فرهنگي ورزشي هستند طبق جدول زمانبندي شده در برنامه ها حضوريافتندو نسبت به اطلاع رساني هاي مربوطه اقدام مي کنند.

وي در پايان اذعان کرد: برنامه هاي مربوط به حوزه ي فرهنگ سازي در نرم افزارهايي به عنوان توليدات سازمان  ضبط مي شود و براي ساير شهرها، کلانشهرها و مراکز استانها ارسال مي شود که اميدوارم مناطق ديگر کشور بتوانند ازظرفيت خوبي که برايشان به وجودآمده حداکثراستفاده را ببرند.

پايان پيام    

 

 

تصاویر مرتبط