سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۲۰

کاظمی:

بودجه ریزی سازمان های زیرمجموعه معاونت خدمات شهری بر مبنای خزانه مرکزی شهرداری خواهد بود

سید مهدی کاظمی، معاون خدمات شهری شهرداری قزوین، بیان کرد: تعیین روش بودجه ریزی سازمان های این معاونت و دریافت هزینه ها بر مبنای خزانه مرکزی شهرداری در دستور کار قرارگرفت.

به گزارش روابط عمومی معاونت خدمات شهری شهرداری قزوین؛ کاظمی  گفت: جلسه ای به منظور تعیین روش بودجه ریزی سازمان ها و دریافت هزینه ها بر مبنای خزانه مرکزی شهرداری و نیز در خصوص تعیین الگوهای کاری، اجرایی و مالی با حضور مدیران عامل، مدیران اجرایی و مالی سازمان های وابسته خدمات شهری برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه نحوه تنظیم هزینه ها و ارسال آن به شهرداری مرکز از طریق مسئولان امور مالی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: مقرر شد هرگونه اقدام مالی بر اساس بودجه مصوب انجام و جهت دریافت هزینه پس از قطعی شدن اسناد به شهرداری مرکز، به کمیته تخصیص اعتبار اعلام شود.

معاون خدمات شهری شهرداری اذعان کرد: در سال جاری نیاز به هم فکری بیشتر مدیران عامل، مسئولان امور مالی و اجرایی با امور مالی شهرداری مرکز، به ویژه کمیته تخصیص اعتبار، جهت به روز بودن اقدامات، خریدها و قراردادها می باشد.

کاظمی با بیان اینکه آموزش کارکنان و شهروندان در مواقع بحرانی از اولویت های کاری است، ادامه داد: می توانیم از سیستم های پیشرفته موجود در کشور برای حفاظت از جان و مال شهروندان و رسیدن به ایده ال  ها استفاده کنیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تهیه خودروهای مورد نیاز در مواقع بحران، تکمیل پروژه های ناتمام در کوتاه ترین زمان ممکن و تکریم ارباب رجوع از دیگر مصوبات این جلسه بود.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط