دوشنبه ۱۳۹۱/۱۱/۲۳

روابط عمومي آتش نشاني قزوين اعلام کرد :

حضور آتش نشاني در ر اهپيمايي 22 بهمن

کارکنان سازمان آتش نشاني قزوين در راهپيمايي 22 بهمن ماه حضور پر شوري داشته است.

 

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري قزوين کارکنان اين سازمان با حضور گسترده همراه با ديگر اقشار مردم ، تجلي اراده ملي را نمايان ساختند.

همچنين تعداد 5 دستگاه خودروي آتش نشاني نيز مسئوليت ايمني مسير راهپيمايي را بر عهده داشت.

 

 

تصاویر مرتبط