دوشنبه ۱۳۹۱/۱۱/۲۳

روابط عمومي آتش نشاني قزوين:

آتش نشاني قزوين قهرمان مسابقات ورزشي جام فجر شهرداري شد

تيم سازمان آتش نشاني به مقام قهرماني مسابقات ورزشي جام فجر شهرداري قزوين دست يافت.

 

اين مسابقات با حضور سازمان ها ، معاونت ها و مناطق شهرداري قزوين در رشته هاي دارت ، تيراندازي و شنا به صورت تركيبي ويژه آقايان برگزار شد كه در بخش انفرادي ابراهيم برخورداري از سازمان فرهنگي ورزشي اول شد و حسين مبارك آبادي و رضا شيخلر هر دو از سازمان آتش نشاني در رده هاي دوم و سوم قرار گفتند و در مجموع تيمي نيز تيم آتش نشاني قزوين با 71 امتياز اول شد و تيم هاي سازمان فرهنگي ورزشي و سازمان عمران به ترتيب با 56 و 49 امتياز دوم و سوم شدند.
در بخش بانوان نيز سمانه مفيدي از تيم آتش نشاني و در رشته دارت دوم شودو اكرم باباشاوردي نيز در رده چهارم قرار گرفت.
پايان پيام

تصاویر مرتبط