دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸

کاظمی، معاون خدمات شهری شهرداری قزوین:

عملکرد سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین مورد بررسی قرار گرفت

کاظمی، معاون خدمات شهری شهرداری قزوین گفت:عملکرد سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی معاونت خدمات شهری شهرداری قزوین؛ کاظمی افزود:  بازدیدهای ادواری و ارتباط بین رده های متفاوت سازمان ها از اهداف معاونت خدمات شهری خواهد بود تا در سایه همدلی و همفکری امکان تبادل هرگونه اطلاعات فراهم آمده و عملکردها  در صورت امکان به صورت یکسان اجرا شود .

وی افزود : در همین راستا و مطابق برنامه مدون سالیانه معاونت، از سازمان مدیریت پسماند بازدید و با مدیرعامل و معاونین مربوطه و اعضای هیات مدیره  جلسه برگزارشد و عملکرد 7ماهه اجرایی و مالی سازمان مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

کاظمی تصریح کرد : در این جلسه عملکرد و مشکلات و موانع موجود شناسایی و مقرر شد در راستای توسعه و پیشرفت و توانمند سازی بدنه کارشناسی از مشاوران اهل فن و متخصص در حوزه محیط زیست و بهداشت محیط مطابق برنامه های پیش رو استفاده شود.

این مقام مسوول در ادامه خاطرنشان کرد : بودجه سازمان ها باید مطابق برنامه پیش بینی شده تهیه و تنظیم و در تدوین آن نهایت دقت و توجه از نظر برآورد علمی و منطقی صورت گیرد .

کاظمی در پایان از تلاش های صادقانه مجموعه سختکوش سازمان مدیریت پسماند تقدیر و تشکر کرد و افزود :صداقت و تلاش های شبانه روزی مجموعه مدیریت پسماند شهرداری قزوین باعث شده که شهروندان از نظر تنظیف و رفت و روب شهری و جمع آوری پسماندهای خانگی مشکلات چندانی نداشته باشند .

تصاویر مرتبط