دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۱

کاظمی، معاون خدمات شهری شهرداری قزوین:

اولین جلسه کارگروه خدمات شهری ، ایمنی ، بهداشت و محیط زیست شهرداری قزوین برگزار شد

اولین جلسه کارگروه خدمات شهری ، ایمنی ، بهداشت و محیط زیست شهرداری قزوین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت خدمات شهری شهرداری قزوین ؛کاظمی  درباره این جلسه گفت : اولین جلسه کارگروه خدمات شهری ، بهداشت و محیط زیست با حضور شهردار ، مدیران مناطق سه گانه و مدیران سازمان های خدمات شهری برگزار شد .

وی با اشاره به اهمیت موضوع خدمات شهری و ارتباط مستقیم و تنگانگ آن با رفاه شهروندان هدف از تشکیل این کارگروه را بررسی و شناسایی نقاط ضعف و قوت و اتخاذ تدابیرموثر جهت افزایش راندمان کاری و نیز افزایش خدمات رسانی به شهروندان عنوان کرد .

معاون خدمات شهری شهرداری قزوین با تاکید بر حرکت تمامی سازمان های خدماتی طبق برنامه های مدون موجود،  از مدیران سازمان ها و حوزه ها خواست با جدیت موضوع رفاه و جلب رضایت شهروندان را مدنظر قرار دهند .

پایان پیام

تصاویر مرتبط