دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۱

کاظمی، معاون خدمات شهری شهرداری قزوین:

آموزش و آگاه سازی خانواده‌های کارکنان شهرداری قزوین نسبت به معضلات اجتماعی در دستور کارقرار گرفت

کاظمی، معاون خدمات شهری شهرداری قزوین گفت:آموزش و آگاه سازی خانواده‌های کارکنان شهرداری قزوین نسبت به معضلات اجتماعی در دستور کارقرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی معاونت خدمات شهری شهرداری قزوین؛ کاظمی گفت : پدیده اعتیاد به مواد مخدر و گسترش آن در جامعه به ویژه در میان جوانان ، یکی از مسائل و مشکلات پیچیده اجتماعی در کشور محسوب می شود از این رو مقابله با آن و اجرای برنامه های پیشگیری از آسیب های موادمخدر با برگزاری دوره های آموزشی برای مصون سازی خانواده ها در برنامه های معاونت خدمات شهری قرار گرفت .

وی پیشگیری از اعتیاد را مستلزم آگاهی و کسب دانش و مهارت دانست و افزود : اعتیاد منشا بسیاری از نابسامانی ها در خانواده می باشد و چالش جدی جوامع بشیری است و مبارزه با موادمخدرنیازمند آگاه سازی و اطلاع رسانی به مردم و خانواده ها می باشد .

معاون خدمات شهری شهرداری قزوین تصریح کرد : به همین منظور اولین جلسه راهبردی بررسی شیوه های آموزش و آگاه سازی و حساس سازی خانواده های کارکنان شهرداری نسبت به معضلات اجتماعی از جمله اعتیاد به مصرف مواد مخدر و آشنایی با راه کارهای پیشگیرانه در خانواده در معاونت خدمات شهری برگزارشد.

کاظمی افزود: با توجه به نقش مهم و بی‌دلیل زن به‌عنوان مادر و یا همسر در خانواده، مقرر شد در اولین قدم دوره‌های آموزشی آشنایی با معضلات اعتیاد و راهکارهای پیشگیرانه در خانواده به‌صورت کارگاهی با مشارکت سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی، معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی و معاونت خدمات شهری به‌عنوان نماینده شهرداری در شورای هماهنگی مبارزه باموادمخدربرای بانوان شاغل در شهرداری وهمسران شاغلین صورت پذیرد .  

کاظمی در پایان اظهارامیدواری کرد که با برگزاری دوره های آموزشی برای خانواده ها گام مهمی در پیشگیری از اعتیاد برداریم.

پایان پیام

تصاویر مرتبط