دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۷

وفایی راد، مدیرهماهنگی و نظارت بر سازمان های خدمات شهری شهرداری قزوین تأکید کرد؛

لزوم انعکاس گزارش خبری از معضلات بازار سنتی قزوین در صدا و سیما

محمد وفایی راد، مدیرهماهنگی و نظارت بر سازمان های خدمات شهری شهرداری قزوین بر لزوم انعکاس گزارش خبری از معضلات بازار سنتی قزوین در صدا و سیما تأکید کرد.

به گزارش  روابط عمومی معاونت خدمات شهری شهرداری قزوین؛ وفایی راد در ششمین جلسه کارگروه ساماندهی بازار سنتی قزوین عنوان کرد: در یازدهمین جلسه کارگروه ساماندهی بازار سنتی قزوین روند ساخت و نصب تابلوهای اسامی گذرهای بازار بررسی و مقررشد تابلوها متناسب با بافت تاریخی طراحی گردد.

وی کف سازی راستای ریسمان سنج را از موضوعات مطروح شده در جلسه عنوان کرد و افزود: طراحی این راستا با توجه به اختلاف کد ارتفاعی ضلع شرق و غرب در دستور کار سازمان خدمات طراحی قرار گرفت.

مدیرهماهنگی و نظارت بر سازمان های خدمات شهری شهرداری قزوین تصریح کرد: موضوع انتشار گزارشات خبری از معضلات بازار سنتی از طریق صداوسیمای استان با هدف ارتقای سطح آگاهی و جلب مشارکت شهروندان از اهم امور می باشدکه نماینده صدا و سیما ی استان آمادگی این سازمان را برای همکاری اعلام کرد. 

تصاویر مرتبط