چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۱

کاظمی، معاون خدمات شهری شهرداری قزوین:

پنجمین جلسه کمیته ارزیابی عملکرد شهرداری قزوین برگزار شد

سید مهدی کاظمی، معاون خدمات شهری شهرداری قزوین گفت : 180مورد شاخص ارزیابی عملکرد از سازمان ها، معاونت ها و ادارت شهرداری قزوین تهیه و تا پایان مهرماه به تمامی واحدهای شهرداری ابلاغ خواهد شد .

سید مهدی کاظمی،  معاون خدمات شهری شهرداری قزوین در پنجمین جلسه کمیته ارزیابی عملکرد که با حضور اعضای کمیته در معاونت خدمات شهری برگزار شد، هدف از تشکیل این کمیته را توسعه و افزایش بهره وری واحدها و نیروهای شاغل از 2 نگاه عملکرد دستگاهی  و ارزشیابی کارکنان عنوان کرد و افزود : توسعه و افزایش بهره وری مستلزم داشتن چارچوب اندازه گیری و ارزیابی می باشد که اعضای این کمیته سعی در تحقق این امر دارند.

معاون خدمات شهری شهرداری قزوین تصریح کرد: 180مورد شاخص ارزیابی از سازمان شهرداری ها تهیه و تا پایان مهرماه به تمامی واحدهای شهرداری ابلاغ  و از آبان ماه با حضور مستقیم کارشناسان این کمیته  در واحد های شهرداری اجرایی می شود.

کاظمی در پایان اظهار امیدواری کرد :  این کمیته سعی دارد تا پایان سال جاری  نسبت به اجرای رسالت واگذارشده جامعه عمل پوشانده و در جهت کسب امتیاز حداکثری در میان دستگاه های اجرایی دیگر اهتمام لازم را به عمل آورد.   

پایان پیام

تصاویر مرتبط