چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۲

کاظمي، معاون خدمات شهري شهرداري قزوين خبر داد؛

بازديد کارشناسان ستاد بحران شهرداري قزوين از سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران

سيد مهدي کاظمي، معاون خدمات شهري شهرداري قزوين گفت: اعضاي کارگروه تخصصي ستاد بحران شهرداري قزوين از سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران بازديد کردند.

به گزارش روابط عمومي معاونت خدمات شهري شهرداري قزوين؛ کاظمي افزود: هدف از اين بازديد نيازسنجي آموزشي و فني است و نحوه عملکرد اين سازمان در مواقع بحراني همچون زلزله، آتش سوزي، سيل، خشکسالي و بارش سنگين برف بررسي شد.

وي گفت: ارتقا سطح دانش کارگروه‌هاي بحران و استفاده از ظرفيت هاي موجود براي مقابله باحوادث و سوانح از ديگر اهداف اين بازديد بود.

پايان پيام