پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۹

کاظمي، معاون خدمات شهري شهرداري قزوين:

وضعيت رفت و روب و عمليات جمع آوري پسماندهاي شهر قزوين مورد بازديد قرار گرفت

سيد مهدي کاظمي، معاون خدمات شهري شهرداري قزوين گفت: رفت و روب، شستشوي مخازن، عمليات جمع آوري و انتقال پسماند در ايستگاه‌هاي 6گانه سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين مورد بازديد قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومي معاونت خدمات شهري شهرداري قزوين؛ کاظمي افزود: در راستاي فعاليت‌هاي معاونت خدمات شهري در موضوعات نگه داشت شهر، از روند رفت و روب و عمليات جمع آوري شبانه پسماند از ايستگاه‌هاي پسماند بازديد صورت گرفت.

وي هدف از اين بازديد را نظارت عاليه بر عملکرد پيمانکاران و 6 ايستگاه خدمات شهري سازمان مديريت پسماند دانست و عنوان کرد: در اين بازديد جمع آوري و  و انتقال پسماند، شستشوي مخازن، وضعيت ظاهري خودروهاي حمل پسماند ،کارگران و نيروي انساني از نظر کيفيت مورد بررسي و کارشناسي قرار گرفت.

اين مقام مسوول افزود: بازديدهاي ادواري و ارتباط بين رده‌هاي متفاوت سازمان‌ها از اهداف معاونت خدمات شهري است تا در سايه همدلي و همفکري امکان تبادل هرگونه اطلاعات فراهم آمده و عملکردها در حد امکان به صورت يکسان اجرا شود.

کاظمي از تلاش‎هاي صادقانه سازمان مديريت پسماند تقدير و تشکر کرد و افزود :صداقت و تلاش هاي شبانه روزي مجموعه مديريت پسماند شهرداري قزوين باعث شده که شهروندان از نظر تنظيف و رفت و روب شهري و جمع آوري پسماندهاي خانگي مشکلات چنداني نداشته باشند.

معاون خدمات شهري شهرداري قزوين تصريح کرد :هر شهروند بر اساس اصول و حق شهروندي خود ضروري است تا نسبت به پاکيزگي محيط اطراف زندگي و محل کار خود احساس مسووليت داشته باشد.

وي در پايان افزود: برنامه‌ريزي براي جمع آوري آب‌هاي سطحي، بازپيرايي نقاط حساس آبگرفتگي و بررسي وضعيت چاه‌هاي جاذب از اولويت‌هاي معاونت خدمات شهري است.

پايان پيام