چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۱

کاظمي، معاون خدمات شهري شهرداري قزوين خبر داد؛

تشکيل کارگروه‌هاي چهارگانه در حوزه خدمات شهري شهرداري قزوين به صورت ماهانه

سيد مهدي کاظمي، معاون خدمات شهري شهري شهرداري قزوين گفت: کارگروه‌هاي 4گانه خدمات شهري شهرداري قزوين به منظور تعامل و همفکري بين مديران مياني سازمان‌هاي وابسته خدمات شهري به صورت ماهانه برگزار مي‌شود.

به گزارش روابط عمومي معاونت خدمات شهري شهرداري قزوين؛ کاظمي افزود: جلسه کارگروه‌هاي تخصصي خدمات شهري در چهار رده مالي، اداري، روابط عمومي و اجرايي به صورت ماهانه برگزار مي شود.

وي هدف از تشکيل اين کارگروه ها را استقرار نظام تصميم سازي، ايجاد ارتباط سازنده، تعاملات کاري و سرعت بخشي به امور جاري مديران مياني سازمان ها عنوان کرد و افزود: در اين جلسات به صورت تخصصي مسائل مربوط به هر کارگروه توسط پنج نفر از مديران که تخصص و اطلاعات کافي در اين زمينه را دارند مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد و مديران از تجربيات يکديگر مطلع مي‌شوند.

کاظمي افزود: در اين جلسات مديران مياني هر چهار کارگروه دانش خود را بروز کرده و تصميم هاي گرفته شده در اين کارگروه در بسياري از موارد در تصميم گيري هاي مديران کمک ارزنده اي به حساب مي آيد .

 

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط