شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۷

کاظمي، معاون خدمات شهري شهرداري قزوين:

دوره آموزش اطفاء حريق ويژه کارکنان شهرداري قزوين برگزار شد

سيد مهدي کاظمي، معاون خدمات شهري شهرداري قزوين گفت: در راستاي نظام HSE تعداد 20 نفر از کارکنان شهرداري آموزش اطفاءحريق ديدند.

به گزارش روابط عمومي معاونت خدمات شهري شهرداري قزوين؛ کاظمي افزود: به دليل اهميت و ضرورت ايمني و حفظ جان انسان ها، معاونت خدمات شهري شهرداري قزوين با همکاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني و در راستاي برقراري نظام HSEدوره آموزش اطفاء حريق و نحوه استفاده از سيستم هاي خاموش کننده دستي براي کارکنان سازمان هاي وابسته خدمات شهري برگزار کرد.

معاون خدمات شهري شهرداري افزود: در اين دوره 20نفر از کارکنان شهرداري قزوين آموزش اطفاء حريق ديدند و در اين دوره آموزشي روش هاي مقدماتي اطفاء حريق طبق استاندارد بين المللي که شامل 6گروه جامدات قابل اشتعال، مايعات قابل اشتعال، گازها، فلزات قابل اشتعال، لوازم الکترونيکي، انفجارات مي‌باشد، تدريس شد و کارکنان نيز به صورت عملي در محوطه ايستگاه شهيد بابايي با از استفاده از کپسول آتش نشاني آتش موجود را خاموش کردند.

وي هدف از برگزاري اين دوره را آشنايي کارکنان با خطرات و اتفاقات و مسائلي که به طور روزمره با آن سروکار دارند مانند آتش سوزي خودرو شخصي، انتشار گاز در محيط هاي بسته، گازco2 و عوامل خطرساز ديگر عنوان کرد.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط