شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۷

محمدي، مدير هماهنگي معاونت خدمات شهري شهرداري قزوين:

مديريت طرح جامع هدايت و اصلاح آب هاي سطحي شهر قزوين در دستور کار قرار گرفت

بابک محمدي، مدير هماهنگي معاونت خدمات شهري شهرداري قزوين گفت: جلسه نهايي طراحي و عملياتي کردن مديريت طرح جامع هدايت و اصلاح آب هاي سطحي شهرقزوين براي پيشگيري از خسارات و مخاطرات با شناسايي محل هاي بحران خيز در زمان بارندگي به تفکيک منطقه شهري برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي معاونت خدمات شهري شهرداري قزوين؛ محمدي افزود: در اين جلسه هفت نقطه اصلي در منطقه يک شناسايي و مورد بررسي قرار گرفت که در 2نقطه آن بايد طراحي صورت گيرد و در 3 نقطه ديگر اقدامات اجرايي از سوي شهرداري آغاز شده است.

وي ادامه داد: 2نقطه ديگر نيز جهت ارائه راهکار مورد بازديد کارشناسي حوزه عمراني، خدمات شهري و نماينده سازمان مديريت پسماند قرار گرفت.

محمدي افزود: در منطقه 2 شهرداري قزوين 6 مورد براي هدايت و اصلاح آب هاي سطحي شناسايي شدند که اقدام اجرايي آن از سوي منطقه آغاز شده است و تا پايان فصل تابستان به اتمام خواهد رسيد.

اين مسووا افزود: يک مورد نيز در منطقه 2 شهرداري قزوين پس از لايروبي با دستگاه جنيتکس از طريق سازمان مديريت پسماند و شناسايي عامل اصلي آبگرفتگي اقدامات عملي و اجرايي صورت خواهد گرفت.

مدير هماهنگي معاونت خدمات شهري شهرداري قزوين اذعان کرد: در منطقه 3 شهرداري 11 مورد شناسايي شده است که 2 مورد آن با توجه به اهميت ويژه و خاص با قيد فوريت انجام شد.

وي بيان کرد: يک مورد جهت طراحي به سازمان طراحي ارجاع شده است و اقدامات اجرايي در 2 مورد از سوي منطقه 3 آغاز شده است و در باقي موارد پس از بازديد حوزه عمراني، معاونت خدمات شهري و نماينده سازمان پسماند اقدام اجرايي آغاز مي شود.

 محمدي در پايان افزود: شناسايي مشکلات دفع آب هاي سطحي از 5سال پيش در حوزه معاونت خدمات شهري شروع شده است که هر ساله با توجه به منابع مالي شهرداري پس از همفکري بين معاونت‌هاي عمراني و خدمات شهري و با درنظر گرفتن ترتيب اولويت از سوي مناطق شهرداري اقدام مي شود.   

 

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط