یکشنبه ۱۳۹۵/۰۸/۰۹

کاظمي،سرپرست معاونت خدمات شهري شهرداري قزوين:

سالانه 40 ميليارد تومان براي جمع‌آوري، پردازش و دفن پسماندهاي شهر قزوين هزينه مي‌شود

سيد مهدي کاظمي، سرپرست معاونت خدمات شهري شهرداري قزوين گفت: سالانه حدود 40 ميليارد تومان براي جمع‌آوري، پردازش و دفن پسماندهاي شهر قزوين هزينه مي‌شود.

به گزارش روابط عمومي معاونت خدمات شهري شهرداري قزوين؛ کاظمي افزود: در حال حاضر فرآيند جمع‌آوري، پردازش و دفن پسماندهاي شهر قزوين بالغ بر 270 تن در روز مي باشد که سالانه در حدود 40 ميليار تومان هزينه به شهر و شهرداري تحميل مي کند.

وي اضافه کرد: چنانچه بتوان اين مقوله را با 25 درصد افزايش کارايي توليد و  کاهش مصرف ارتقا داد رقمي در حدود 10 ميليارد تومان ذخيره اقتصادي خواهيم داشت که مي توان اين هزينه را براي ساير خدمات الزامي شهر مانند ساخت بوستان ها در شهر  هزينه کرد و اين مشارکت مي‌تواند فرصت‌هاي خدماتي مناسبي براي شهر ايجاد کند.  

وي بيان کرد: توليد با کيفيت و مطلوب  در صنعت، محصولات  کشاورزي و خدماتي نقش مهمي در کاهش حجم مواد زايد و افزايش  کارآيي سازمان هاي خدمات شهري دارد.

وي افزود: محصولات کشاورزي با کيفيت که بخش عمده آن مصرف يا فرآوري مي شود پسماند کمتري توليد مي کند، اگر اين مقوله در توليد چه در حوزه صنعت و چه در حوزه کشاورزي درست تعريف شود به مراتب خدمات ناشي از جمع آوري و يا تفکيک پسماندها کمتر و آسان تر خواهد بود.   

کاظمي اذعان کرد: امروزه در تفکيک زباله مشاهده مي شود مواد آلي  فلزات صنعتي و پليمري که براي دفن به جايگاه زباله فرستاده مي‎شوند در حقيقت زباله نبوده بلکه ممکن است کالايي باشد که يا بيش از حد مصرف توليد و يا به دليل عدم کيفيت ساخت عمر مصرف کوتاهي داشته اند و در فرآيند توليد تا مصرف، چرخه قابل قبولي را طي نکرده اند به همين خاطر در کشور ما حجم پسماند توليدي و سرانه آن بيش از ساير کشورهاي پيشرفته دنيا مي باشد.

اين مقام مسوول ادامه داد: افزايش کارايي مقوله توليد فرآوري و مصرف مواد غذايي نقش بسزايي در اقبصاد ، محيط زيست و خدمات شهري دارد.

اين مقام مسئول يادآور شد: در بخش کشاورزي به دليل نبود امکانات و فرآوري مناسب محصولات، زباله‌ها که ناشي از مواد پسماند آلي هستند در شهرها، بازارهاي ميوه انباشته شده و در حقيقت زباله  اي که مي تواند در مزرعه به صورت يک کود آلي و کود سبز مصرف شود با طي نکردن مراحل فرآوري به درون شهرها وارد شده و موجب افزايش زباله ، کاهش بهداشت شهري و نابساماني خدمات مناسب مي شود .

وي بيان کرد : مقوله کاهش توليد زباله فقط به سرعت ، کيفيت و هزينه کرد شهرداري بستگي ندارد و مديريت فرآيندي اين کار در گرو سياست گذاري کلان در حوزه وزارتخانه هاي مرتبط مانند وزارت کشور ، جهاد کشاورزي ،صنعت و معدن ، بهداشت و ... مي باشد.

سرپرست معاونت خدمات شهري شهرداري قزوين افزود: در حال حاضر در کشور ايران ضايعات نان يکي از بحث برانگيزترين موضوعاتي است که علي رغم تاکيدات شرعي، عرفي، قانوني و فرهنگي هم  در توليد هم در طبخ و هم در مصرف متاسفانه اين برکت به ضايعات دورريختني مبدل مي شود.

کاظمي افزود:  اگر فرآوري و عرضه نان با کيفيت مطلوب صورت گيرد  مي تواند کمک شاياني به کاهش هزينه هاي خانوار ، هزينه هاي ناشي از توليد کشاورزي و هزينه خدمات شهري کند.

وي گفت: 67 تا 70 درصد پسماندها  را موادي تشکيل  مي‌دهند که  فساد پذير هستند و حدود 22 درصد را  مواد خشک قابل بازيافت که داراي ارزش اقتصادي مي باشند،  تشکيل مي دهد و 9درصد  موادي هستند که قابل استفاده در کود کمپوست و بازيافت نبوده و بايد دفن شوند.

کاظمي افزود: به طور کلي اين اعداد مي تواند با کاهش همراه باشد در صورتيکه در مقوله فرهنگ توليد، فرهنگ فرآوري و فرهنگ مصرف دگرگوني به وجود آيد.

کاظمي در پايان از شهروندان خواست با توجه به اين موضوع که در دين اسلام اسراف نفي گرديده است با مديريت خريد به لحاظ کمي و استفاده مناسب از مواد غذايي در کاهش حجم  پسماندها، شهرداري را ياري کنند.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط