یکشنبه ۱۳۹۵/۰۸/۰۲

کاظمي،سرپرست معاونت خدمات شهري شهرداري قزوين؛

ساخت تفرج گاه براي شهروندان يکي از مهمترين وظايف شهرداري قزوين است

سيد مهدي کاظمي معاون خدمات شهري شهرداري قزوين بيان کرد : شهرداري قزوين سرانه بالغ بر 12/5 متر مربع براي هر شهروند قزويني فضاي سبز ايجاد کرده است .

به گزارش روابط عمومي معاونت خدمات شهري شهرداري قزوين ؛ کاظمي گفت : در حال حاظر شهرداري قزوين بالغ بر12/5متر مربع براي هر شهروند فضاي سبز ايجاد کرده است  که بالاتر از حداستاندارد ايران مي باشد.

وي افزود: اين فضاي سبز به غير از باغستان هاي سنتي بوده و در حقيقت فضاي سبز احداثي مي باشد و باغستان به عنوان ريه شهر قزوين خارج از  اين محاسبه قرار دارد

سرپرست معاونت خدمات شهري شهرداري قزوين اذعان کرد: با هدف ايجاد جايگاه اکوتوريسم و احياي باغستان سنتي و با در نظرگرفتن اين موضوع که قزوين در راه تبديل به مقصد گردشگري مي باشد 16 هکتار از زمين هاي موجود از باغستان ها که درختان قديمي دارند و سبز و استوار مي باشند براي ايجاد بوستاني ويژه در نظر گرفته شده است .

کاظمي يادآور شد: اين بوستان بر اساس وضعيت باغستاني محل و با حفظ تمامي درختان ،  احياء راه هاي دسترسي باغات وسيستم آبرساني بر مبناي آبرساني باغات و نظم چند صد ساله آن ها تنظيم  و احداث خواهد شد .

وي تصريح کرد: در جلسه هماهنگي مقدماتي شروع کار احداث بوستان ، نظر اعضا بر اين موضوع استوار يود که ضمن برداشت نقشه دقيق ، پستي و بلندي هاي موجود و درختان داخل محدوده هيچ تغييري نکنند

اين مقام مسئول خاطر نشان ساخت : برداشت دقيق با شيوه اتود درجا براي محل اجرا خواهد شد و پس از بررسي هاي لازم و در صورت امکان ايجاد بوستان مينياتور، باغ گياه شناسي، باغ گلها و ذخيره گاه ژنتيک باغستان سنتي در محدوده اين بوستان ايجاد خواهد شد .

 

تصاویر مرتبط