پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۷/۲۲

کاظمي،سرپرست معاونت خدمات شهري شهرداري قزوين خبر داد؛

حل مشکل سد معبر براي بهبود تردد عمومي شهروندان قزويني

سيد مهدي کاظمي، معاون خدمات شهري شهرداري قزوين گفت: حل مشکل سد معبر براي بهبود تردد عمومي شهروندان و جلوگيري از مزاحمت‌هاي شغلي به خصوص در مناطق پرتراکم تجاري در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومي معاونت خدمات شهري شهرداري قزوين؛ کاظمي  افزود: ايجاد شهري زيبا و خارج از مزاحمت هاي شغلي و دستفروشي از وظايف مهم شهرداري مي‌باشد که به همين منظور جلسه اي با حضور اعضاي شوراي اسلامي، نمايندگان ادارات راه و شهرسازي، ميراث فرهنگي و ديگر مسوولان استاني برگزار شد.

وي گفت: اين جلسه که بر مبناي  ادامه جلسات قبلي که با حضور ائمه جماعت محدوده بازار و گروهي از کسبه بازار برگزار شده بود  تشکيل و راه کارهاي حل مشکل سد معبر و مزاحمت هاي شغلي بر اساس قوانين موجود به همراه نظارت کامل دستگاه هاي مجري و شوراي شهر  بررسي شد.

کاظمي هدف از برگزاري اين جلسه را حل مشکل سد معبر براي بهبود تردد عمومي شهروندان و جلوگيري از مزاحمت هاي شغلي به خصوص در مناطق پرتراکم تجاري همچون بازار، بازارچه شهدا، خيابان مولوي، حيابان خيام ، خيابان فردوسي  عنوان کرد  و افزود : با همياري و همکاري قوه قضائيه، نيروي انتظامي و اداره ميراث فرهنگي، صنعت و معدن و راه و شهرسازي حل اين مشکلات  آسانتر خواهد بود.

سرپرست معاونت خدمات شهري شهرداري قزوين اذعان کرد: اتاق اصناف با توجه به شناخت کامل از وضعيت  صنوف مختلف با کمک اتحاديه ها در اين طرح شهرداري را ياري خواهد کرد و براي ادامه فعاليت اقشار کم درآمد جامعه مانند دستفروشان بازارچه هاي مناسب در نظر گرفته شده است.

کاظمي در پايان يادآور شد: مديريت راهبردي اين طرح با سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري خواهد بود.  

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط