چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۷/۱۴

کاظمي،سرپرست معاونت خدمات شهري شهرداري قزوين خبر داد؛

برنامه‌ريزي براي ايمني شهر قزوين در مواقع بحراني

سيدمهدي کاظمي، سرپرست معاونت خدمات شهري شهرداري قزوين گفت: سومين جلسه کارگروه‌هاي مديريت بحران شهرداري با حضور مديرکل بحران استانداري در معاونت خدمات شهري برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي معاونت خدمات شهري شهرداري قزوين؛ کاظمي افزود: در اين جلسه مسوولان کارگروه‌ها توضيحاتي از روند اقدامات پيش بيني کننده و پيشگيرانه صورت گرفته در کارگروه‌هاي 4گانه بحران شامل کارگروه اطلاع رساني و هشدار، کارگروه ايمني و آتش نشاني، کارگروه سيلاب‌هاي شهري و کارگروه تدفين ارائه دادند.

 

وي افزود: همچنين مشکلاتي که در ارتباط و همياري با ديگر ادارات خدمات رسان در هنگام بروز به وجود مي آيد مورد نقد و بررسي قرار گرفت تا با کمک از استانداري ارتباطات نزديکتر و تعامل بيشتر صورت پذيرد. 

سرپرست معاونت خدمات شهري شهرداري قزوين اذعان کرد: هريک از مديران مسوول کارگروه ها اقداماتي که براي پيش بيني از وقوع بحران در شهر انجام شده بود را بيان کردند و نقاط ضعف و قوت آن مورد بررسي و چاره انديشي قرار گرفت و مسائل و مشکلات از طريق پيگيري و نظارت جامع استانداري حل خواهد شد.

کاظمي مطرح کرد: با نگاه به وضعيت اقليمي شهر قزوين و همچنين نقشه‌هاي توپوگرافي که برخي مخاطرات را بالفعل و برخي ديگر را بالقوه نشان مي‌دهد مقرر شد تفکيک در اين مورد صورت پذيرد.

وي يادآور شد: راه کارهاي عملي و اجرايي براي مخاطرات در پيش رو تعريف خواهد شد تا ضمن تبادل ليست امکانات موجود در شهر پيش بيني هر گونه بحران در مديريت بحران شهرداري ديده شود تا آمادگي لازم براي مقابله  با هر گونه بحران به وجود آيد.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط