سه‌شنبه ۱۳۹۵/۰۵/۱۹

کاظمي،سرپرست معاونت خدمات شهري شهرداري قزوين خبر داد؛

برنامه هاي سازمان آرامستان هاي شهرداري قزوين مورد بررسي قرار خواهد گرفت

سرپرست معاونت خدمات شهري شهرداري قزوين با حضور در آرامستان بهشت فاطمه (س) از اين مکان بازديد کرد .

به گزارش روابط عمومي معاونت خدمات شهري شهرداري قزوين ، کاظمي سرپرست معاونت خدمات شهري صبح امروز با حضور در آرامستان بهشت فاطمه (س) از اين محل بازديد به عمل آورد .

کاظمي در اين بازديد که به همراه الهياري سرپرست سازمان آرامستان ها و مديران مجموعه به عمل آورد  پس از استماع گزارشي کامل و جامع از فعاليت ها و اقدامات صورت گرفته و برنامه هاي در دستور کار اين سازمان از عملکرد سازمان آرامستا نها ابراز رضايتمندي کرد .

کاظمي گفت : با همت و تلاش تمامي مجموعه در جهت خدمات رساني مطلوب به شهروندان اقدامات خوبي صورت گرفته و از يکايک شما تشکر و قدرداني ميکنم .

 در اين بازديد پس از  بررسي پروژه هاي عمراني و تصفيه خانه  ، الهياري ضمن معرفي کارکنان  سازمان و حيطه مسئوليت آنان بيان کرد : رضايتمندي شهروندان از عملکردپرسنل و سازمان در گذشته و حال چشمگير مي باشد .

 

تصاویر مرتبط