چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۵/۱۳

محمدي، مدير هماهنگي معاونت خدمات شهري شهرداري قزوين خبر داد؛

پايش کارگروه‌هاي چهار گانه مديريت بحران شهرداري قزوين

بابک محمدي، مدير هماهنگي و نظارت بر سازمان هاي خدمات شهري شهرداري قزوين گفت: اولين نشست روساي کارگروه‌هاي مديريت بحران شهرداري قزوين که بر پايه دستورالعمل وزارت کشور تشکيل شده است به رياست سرپرست معاونت خدمات شهري شهرداري قزوين برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي معاونت خدمات شهري شهرداري قزوين؛ محمدي افزود: در اين جلسه بررسي عملکرد کارگروه‌ها و مصوبات جلسات قبلي و بحران هاي مرتبط بررسي شد.

وي افزود: در اين جلسه طرح جامع هدايت آب‌هاي سطحي و ظرفيت هاي موجود، وضعيت خاص جغرافيايي، توپوگرافي و نيز موقعيت هاي خاصي همچون باغ، شهر بودن قزوين که امکان استفاده از طغيان رودخانه فصلي حاشيه شهر و هدايت آب‌هاي باغستان ملاک عمل واقع شد و همچنين  لاي روبي کانال ها و رودخانه ها و ديگر عوامل مهم  در اين جلسه مطرح شد.

دبيرکارگروه ستاد مديريت بحران  شهرداري قزوين اذعان کرد: در کارگروه آتش نشاني و خدمات ايمني  بحث ساختمان هاي بلند مرتبه و کارشناسي آن مطرح شد و با اعتقاد به نقش اساسي آموزش و پيشگيري مقرر شد کلاس هاي آموزشي براي گروه هاي هدف برگزار شود.

محمدي يادآور شد: با توجه به وجود کارگروه آرامستان‌ها، جمع آوري اطلاعات زلزله آذربايجان به لحاظ مشابه سازي در وضعيت هاي بحراني و استقرار يک واحد اورژانس در محل بهشت فاطمه(س) در دستور کار اين کارگروه قرار گرفت.

وي در پايان گفت: در اين جلسه مقرر شد مشکلات کارگروه هاي اطلاع رساني و هشدار، کنترل سيلاب هاي شهري، تدفين و ايمني و آتش نشاني احصاء شده و در جلسه بعدي ضمن دعوت از مديران مناطق و سازمان هاي مرتبط  راه کار هاي عملي در اين خصوص  صورت گيرد.

پايان پيام

 

 

تصاویر مرتبط