سه‌شنبه ۱۳۹۵/۰۵/۱۲

محمدي، مدير هماهنگي معاونت خدمات شهري شهرداري قزوين خبر داد؛

بهره‌مندي افراد تحت تکفل کميته امداد و بهزيستي از امکانات شهرداري قزوين

بابک محمدي، مدير هماهنگي و نظارت بر سازمان‌هاي خدمات شهري شهرداري قزوين گفت: اشتراک‌گذاري و تسهيل بهره مندي افراد تحت تکفل کميته امداد امام خميني (ره) و بهزيستي از امکانات شهرداري در برنامه کاري قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومي معاونت خدمات شهري شهرداري قزوين؛ محمدي افزود: با توجه به وظايف فرهنگي و اجتماعي و خدماتي شهرداري براي شهروندان که باعث حضور دائم در جلسات کميته هاي فرهنگي و پيشگيري متشکله در اداره کل بهزيستي مي شود، شهرداري قزوين با استفاده از ظرفيت هاي موجود قصد حمايت از نهادهاي حمايتي  جامعه همچون اداره کل بهزيستي و کميته امداد امام خميني (ره) را دارد.

محمدي اذعان کرد: از آن جا که غني‌سازي اوقات فراغت افراد تحت حمايت اين نهادها با رواج سلامتي ذهن و شاد بودن جامعه از عوامل پيش گيري کننده سوق اين افراد به بزه و اعتياد خواهد بود برگزاري کلاس‌هاي آموزشي، استفاده خدمات تفريحي، پارک‌ها و تفرج گاه‌ها از اهداف شهرداري قزوين است.

وي افزود: در اين راستا هماهنگي‌هاي لازم براي استفاده خانواده بزرگ کميته امداد و بهزيستي از امکانات موجود شهرداري تسهيل سازي شده و انتفاع از داشته هاي شهرداري در آينده نزديک با اين ادارات به اشتراک گذاشته خواهد شد.

 پايان پيام

 

تصاویر مرتبط