دوشنبه ۱۳۹۵/۰۵/۱۱

کاظمي،سرپرست معاونت خدمات شهري شهرداري قزوين خبر داد؛

جلوگيري از مخاطره زيست محيطي در اولويت‌ شهرداري قزوين قرار دارد

سيد مهدي کاظمي، سرپرست معاونت خدمات شهري شهرداري قزوين گفت: دفع بهداشتي پسماند يکي از اهداف شهرداري براي حفظ بهداشت و رفع آلودگي‌هاي زيست محيطي مي‌باشد.

به گزارش روابط عمومي معاونت خدمات شهري شهرداري قزوين؛ کاظمي افزود: شهرداري قزوين به صورت پيگير در اين امر مداخله کرده تا سلامتي شهروندان را تضمين کند.

کاظمي از سايت محمد آباد به عنوان يکي از به روزترين و مجهزترين جايگاه هاي پردازش و دفع پسماند  ياد کرد و افزود: وجود يک کارخانه با دوخط پردازش هر کدام به ظرفيت 250تن در روز براي جداسازي پسماندهاي تر و خشک ، قابل بازيافت و غير قابل بازيافت و همچنين دفع ايزوله  شده براي جلوگيري از نفوذ شيرابه به آب هاي زيرسطحي به ميزان ده هکتار از امکانات اين سايت مي باشد .

سرپرست معاونت خدمات شهري شهرداري قزوين بيان کرد: وسعت جايگاه سايت محمدآباد  به حدي بوده که با صلاحديد مقامات استاني براي تمام شهرها و روستا هاي استان در نظر گرفته شده و پسماندهاي استان وارد اين سايت مي شود.

وي اذعان کرد: در 6 ماه گذشته شهرداري با جهت خريد دستگاه ويندرو و يک دستگاه پرس عدل بند مخصوص مواد برگشتي بودجه اي بالغ بر سي و پنج ميليارد ريال صرف کرده است.

وي گفت: با وجود اين دستگاه‌ها با توليد کود کمپوست مرغوب مواد غير قابل بازيافت نيز بسته بندي بهداشتي مي شود تا به راحتي در جايگاه دفع قرار گيرد و در محيط پراکنده نشود.

کاظمي در پايان خاطر نشان کرد: همکاري شهرداري با شرکت پردازش پسماند نصر محمدآباد  که مجري طرح مي باشد همچون گذشته ادامه خواهد داشت و سعي مي شود موانع موجود نيز با همکاري و همفکري برداشته شود.

پايان پيام

تصاویر مرتبط