سه‌شنبه ۱۳۹۵/۰۵/۰۵

کاظمي، سرپرست معاونت خدمات شهري شهرداري قزوين:

نشست کارگروه‌هاي تخصصي محيط زيست خدمات شهري و مديريت بحران برگزار مي‌شود

سيد مهدي کاظمي، سرپرست معاونت خدمات شهري شهرداري قزوين گفت: کارگروه‌هاي تخصصي محيط زيست خدمات شهري و مديريت بحران با هدف تدوين برنامه هاي راهبردي براي يک افق 5 ساله به صورت مداوم برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومي معاونت خدمات  شهري شهرداري قزوين؛ کاظمي افزود: در شيوه جديد، دغدغه‌هاي کارگروه‌ها در رابطه با مسائل زيست محيطي و مواردي که قابليت ايجاد بحران در شهر را دارند بررسي و  در اين رابطه چاره انديشي مي‌شود.

 اين مقام مسوول يادآور شد: جلسات ابتدايي براي سنجش وضعيت موجود خواهد بود تا موقعيت دقيق فعلي را شناسايي و در گام بعدي با نياز سنجي و آينده پژوهي به نتايج راهبردي دست يابيم .

سرپرست معاونت خدمات شهري شهرداري قزوين اذعان کرد: در اين نشست‌ها کارگروه‌ها با لحاظ  کردن  خواسته‌هاي شهري، مسائل زيست محيطي و بحران آفرين را بررسي  مي‌کنند و پس از اخذ نتيجه براي اقدام عملي به عنوان سند راهبردي  براي 5 سال آينده استفاده خواهند کرد.  

وي  تصريح کرد : همه  بررسي ها بر مبناي خواسته هاي سيستم حفظ و هدايت شهري و نيز بر اساس جمع بندي نظرات اداري، ملي، مذهبي که بتواند افزون بر ارتقاء سطح کيفي از لحاظ کمي نيز نقش مديريت و اقدامات عملي هدفدار شهرداري  را نشان دهد خواهد بود.  

کاظمي در پايان خاطر نشان ساخت: استراتژي برگزاري اين جلسات بر اساس همدلي و بر مبناي گزارش گيري از نقش هاي مديريتي و تهيه تقويم براي 5سال و ارائه خدمات به شهر و شهروندان و براي جلوگيري از هرگونه آسيب به محيط زيست و عدم بروز مخاطرات احتمالي بحران ساز مي باشد.

پايان پيام

 

 

تصاویر مرتبط