پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۴/۳۱

کاظمي،سرپرست معاونت خدمات شهري شهرداري قزوين؛

بازديدهاي ادواري از سازمان‌ها از اهداف معاونت خدمات شهري شهرداري قزوين است

کاظمي ،سرپرست معاونت خدمات شهري شهرداري قزوين گفت: بازديدهاي ادواري و ارتباط بين رده هاي متفاوت سازمان ها از اهداف اين جلسات خواهد بودو مديران موظفند براي برگزاري هرچه بهتر اين جلسات به کارکنانخود تفويض اختيار لازم را دهند .

به گزارش روابط عمومي معاونت خدمات شهري شهرداري قزوين کاظمي گفت : به دليل اهميت جلسات با مديران عامل سازمان ها ي وابسته خدمات شهري مقررشد اين جلسات هر 15 روز تشکيل و ظرف مدت 24 ساعت مصوبات تهيه و ابلاغ شود تادر کوتاهترين زمان ممکن اجرايي شود .

سرپرست معاونت خدمات شهري شهرداري قزوين افزود : اين جلسات بر مبناي جنبه راهبردي و با هدف هم افزايي مديريتي و خدماتي حوزه معاونت خدمات شهري و ارتباط بين سازمان هاي خدمات شهري براي انجام استراتژي هاي شهرداري برپايه همدلي برگزار مي شود

وي تصريح کرد : بازديدهاي ادواري و ارتباط بين رده هاي متفاوت سازمان ها از اهداف اين جلسات خواهد بودو مديران موظفند براي برگزاري هرچه بهتر اين جلسات به کارکنان خود تفويض اختيار لازم را دهند تا در سايه همدلي و همفکري امکان تبادل هر گونه اطلاعات فراهم آمده و عملکردها حدالامکان به صورت يکسان  اجرا شوند

کاظمي گفت: مديران مجموعه خدمات شهري با مديران ادارات و نهادهاي سطح شهر ارتباط لازم را برقرار کرده تا بدون محدوديت و به صورت فراگير عملکرد خدماتي شهرداري را در تمام وظايف محوله به ثمر برسانند.

وي برنامه‌ريزي براي جمع‌آوري آب‌هاي سطحي ،بازپيرايي نقاط حساس آبگرفتگي و بررسي وضعيت چاه‌هاي جاذب را از اولويت هاي اين معاونت عنوان کرد

اين مقام مسئول يادآوررشد:بازار قزوين مرجع دادو ستد در شهر و از قديمي ترين مراکز تجاري مي باشد که در حال حاضر عوامل خطرساز همچون کابل هاي برق ، انشعابات گاز  تهديدي براي بازار به حساب مي آيد از اين رو بررسي هاي لازم براي رفع مخاطرات فيزيکي ورفع موانع عبوري براي خودروهاي امدادرسان در دستور کار قرار گرفت

کاظمي در پايان خاطرنشان ساخت: اميدواريم در سايه تعامل و همکاري با سازمان‌هاي خدمات‌رسان شهرداري گام هاي مفيدي براي رضايت  و آرامش شهروندان برداريم  .

 

تصاویر مرتبط