سه‌شنبه ۱۳۹۵/۰۴/۰۸

محمدي، مدير هماهنگي معاونت خدمات شهري شهرداري قزوين خبر داد؛

همکاري شهرداري قزوين در شوراي مشارکت‌هاي مردمي بهزيستي

بابک محمدي، مدير هماهنگي و نظارت بر سازمان‌هاي خدمات شهري شهرداري قزوين؛ گفت: شهرداري قزوين به عنوان يکي از ارگان‌هاي تاثيرگذار در شوراي مشارکت هاي مردمي بهزيستي شهرستان قزوين شرکت مي کند.

به گزارش روابط عمومي معاونت خدمات شهري شهرداري قزوين؛ محمدي افزود: اين شورا وظيفه راهبري درباره شيرخوارگاه، توان بخشي، مداخله در امور کودکان خياباني، دختران در معرض آسيب، پيش گيري از معلوليت ها و پشتيباني در امور مددجويان دارد.

وي اذعان کرد: در قزوين 12 هزار و 196 مددجو وجود دارد که فقط 2 هزار و 100 نفر آنها بر اساس اعتبارات دولتي مستمري مي‌گيرند.

محمدي يادآور شد: اعضاي شورا سعي در بهبود شرايط مددجويان و ارتقاي کيفي و کمي  زندگاني آن‌ها را دارد و شهرداري قزوين نيز در حد مقدور تلاش مي کند با معطوف کردن توجه عمومي به اين موضوع و معضل  گروهي از شهروندان را درگير مشکلات کرده تا خيرخواهان اجتماع و خيرين بيشتري در اين امر خداپسندانه  شرکت کنند.

 

محمدي تصريح کرد: تبليغات محيطي، استفاده از مراکز فرهنگي و ورزشي، مراکز علمي، هفته نامه پيام شهر از جمله راه کار هاي مناسب فعاليت شهرداري در اين امر خواهد بود.  

وي در پايان گفت: اميدواريم شهرداري قزوين با توجه به اهداف تعيين شده درباره ارتقاء کيفي و کمي رضايت مندي شهروندان و بکارگيري امکانات سازمان ها و معاونت هاي ذيربط در اين باره گام مهم و تاثير گذاري بردارد.

 

تصاویر مرتبط