شنبه ۱۳۹۵/۰۳/۰۱

محمدي، مدير هماهنگي معاونت خدمات شهري شهرداري قزوين خبر داد؛

برنامه ريزي براي حفاري هاي شهر قزوين

بابک محمدي، مدير هماهنگي و نظارت بر سازمانهاي خدمات شهري شهرداري قزوين گفت: تمامي خدمات حفاري تا ابتداي شهريور پايان خواهد يافت .

به گزارش روابط عمومي معاونت خدمات شهري شهرداري قزوين  محمدي افزود: با توجه به حضور نمايندگان ادارات حفار در جلسه ستاد اجرايي حفاري هاي  شهر قزوين موارد مورد اختلاف بين حوزه خدمات شهري و ادارات فوق مورد بحث و بررسي قرار گرفت و براي هر مورد راه کاري جداگانه در نظر گرفته شد .

مدير هماهنگي و نظارت خدمات شهري بيان کرد: اولين مشکل مطرح شده  بحث حفاري هاي شهر به ويژه در محلات بافت فرسوده است که باعث عدم دسترسي آسان سازمان آتش نشاني در مواقع ضروري مي باشد که مقرر شد قبل از هر گونه حفاري اطلاعات لازم شامل مسير نوع حفاري،آغاز و پايان کار به سازمان آتش نشاني ابلاغ شود تا مسيرهاي جايگزين از طريق اين سازمان مشخص و در دستور کار قرار گيرد .

وي از ديگر موارد مطرح شده در اين جلسه را پيگيري تعريف حريم خدماتي و نظارتي  شهرداري در ورودي شهر نام برد و افزود  مقرر شد مسئوليت هر يک از ادارات و ارگان ها مشخص شود که با هماهنگي فرمانداري و دعوت از نمايندگان ادارات اقدام لازم در اين خصوص صورت پذيرد .

محمدي گافزود : شهرداري در صورت تعيين کامل حريم کاري با نصب تابلو نسبت به آگاه سازي عمومي شهروندان اقدام خواهد کرد .

وي تصريح کرد : به دليل برگزاري همايش شهر هاي جاده ابريشم که با حضور 46 کشور و 200 شهر در نهم شهريور ماه برگزار مي شودتمامي خدمات حفاري تا ابتداي شهريور پايان خواهد يافت و فرصتي براي مجموعه خدمات شهري بوجود مي آيد که بتواند حفظ نظافت ، زيبايي و گل کاري به همراه تامين ايمني مدعوين را مهيا کند .

محمدي افزود : شهروندان مي توانند در صورت عدم رعايت نکات ايمني و يا بهداشت محيط توسط پيمانکار حفار در شهر موضوع را به 125 آتش نشاني و يا شماره 33244759 معاونت خدمات شهري تماس بگيرند .

 

تصاویر مرتبط