یکشنبه ۱۳۹۵/۰۲/۲۶

محمدي، مدير هماهنگي معاونت خدمات شهري شهرداري قزوين خبر داد؛

برنامه‌ريزي براي حفظ و نگهداري فضاي سبز شهر قزوين

بابک محمدي، مديرهماهنگي و نظارت بر سازمان‌هاي خدمات شهري شهرداري قزوين گفت: با توجه به بارش هاي بسيار خوب بهاره در سال جاري و رشد گياهان در باغات، بوستان ها و مراتع درحاشيه شهر قزوين، حفظ و نگهداري فضاي سبز يکي از مهمترين مسائل محسوب مي‌شود.

به گزارش روابط عمومي معاونت خدمات شهري شهرداري قزوين؛ محمدي افزود: براي اين منظور جلسه اي در کارگروه ايمني و آتش نشاني ستاد بحران شهرداري با حضور نمايندگان نهادها، سازمان هاي ذي نفع و مسول از جمله سازمان باغستانهاي سنتي، پارک ها و فضاي سبز، هلال احمر، آتش نشاني و خدمات ايمني و اورژانس تشکيل شد.

مدير هماهنگي و نظارت بر سازمان هاي خدمات شهري شهرداري قزوين بيان کرد: بنا بر آمارهاي موجود در سال هاي گذشته مکان هاي مستعد براي آتش سوزي شناسايي و مقرر شد با اعزام گروه هاي گشت شبانه روزي از طريق سازمان هاي مسول مراقبت لازم صورت گيرد و در ابتداي شروع آتش سوزي اطلاع لازم براي اطفاع حريق به سازمان آتش نشاني اعلام شود.

محمدي افزود: براي بوستان ملي باراجين که عرصه اي بيش از 1400 هکتارمنابع طبيعي، مرتعي و درختکاري شده دارد برنامه ريزي خاص و ويژه اي تدارک ديده شد تا ضريب امنيت و ايمني در صورت وقوع هرگونه حريق در حداکثر ميزان استاندارد باشد.

 وي تصريح کرد: همچنين مقرر شد از طريق سازمان باغستان ها بيش از 120 هکتار از حواشي راه هاي دسترسي به باغات به صورت آتش بر علف زني شود تا از سرايت حريق به باغ ها جلوگيري شود.

محمدي يادآورشد: کارگروه هشدار و اطلاع رساني با نصب بنر در سطح شهر و اجراي برنامه هاي راديويي و تلويزيوني اطلاع رساني کافي به شهروندان، باغداران و ديگر اقشار جامعه را خواهد داشت.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط