سه‌شنبه ۱۳۹۵/۰۲/۰۷

الموتي، معاون خدمات شهري شهرداري قزوين خبر داد؛

برنامه‌ريزي براي جمع آوري و هدايت آب هاي سطحي در سال 95

الموتي، معاون خدمات شهري شهرداري قزوين گفت: معاونت خدمات شهري و سازمان هاي وابسته از يک سو و مناطق سه گانه شهرداري براي جمع آوري و هدايت آب هاي سطحي چاره انديشي و برنامه ريزي کردند.

به گزارش روابط عمومي معاونت خدمات شهري شهرداري قزوين؛ الموتي افزود: طراحي شبکه‌هاي هدايت، جمع آوري و دفع آب هاي سطحي از شهر ها مي تواند با رويکرد جمع آوري آب هاي سطحي ناشي از نزولات جوي به منظور کاهش اثرات کم آبي به ويژه در مناطق خشک و نيمه خشک کشور  صورت گيرد.

وي ادامه داد: با توجه به اين موضوع  در سال گذشته  معاونت خدمات شهري و سازمان هاي وابسته از يک سو و مناطق سه گانه شهرداري   براي جمع آوري آب هاي سطحي چاره انديشي و برنامه ريزي کرده اند.

وي افزود: در سال جاري مقرر شد منطقه يک شهرداري  آبهاي سطحي رها شده در بلوار جمهوري مقابل پايانه مسافربري آزادگان قزوين را به کانال بلوار خرمشهر هدايت  کند.

الموتي بازگشايي کالورت شهرک دانش و هدايت آب هاي سطحي و نيز احداث رمپ ورود ماشين آلات به داخل رودخانه براي پاکسازي رودخانه بازار را از ديگر اقدامات شهرداري منطقه يک نام برد .

معاون خدمات شهري شهرداري قزوين تصريح کرد: نصب لوله از تقاطع بلوار مدرس تا سر پل طالقاني در برنامه عمراني شهرداري منطقه دو گنجانده شده است  که مي‌تواند کمک  زيادي در جمع آوري  و هدايت آب هاي سطحي به عمل آورد.

وي افزود: همچنين نصب لوله 1000 از تقاطع فلسطين – مجاهد به سمت فلکه حسن پورو در نهايت اتصال به رود خانه بازار از ديگر اقدامات شهرداري منطقه دو مي باشد.

الموتي گفت: پروژه هاي هدايت  و جمع آوري آب هاي سطحي شهرک الهيه  و جنوب شرقي ميدان جانبازان از برنامه هاي پيش بيني شده شهرداري منطقه سه مي باشد .

وي ياد آور شد: تيمي متشکل از نماينده حوزه معاونت خدمات شهري، سازمان مديريت پسماند، معاونت عمراني منطقه سه از بلوار امام علي ، نهر زير پل اسماعيل آباد، مينودر، فلکه اول کوثر و نقاط ديگر بازديد ميداني خواهند داشت و براي حل مشکل تصميم گيري خواهند کرد.

 پايان پيام

 

تصاویر مرتبط