دوشنبه ۱۳۹۵/۰۱/۳۰

الموتي، معاون خدمات شهري شهرداري قزوين خبر داد؛

برنامه ريزي براي مقابله با سد معبر در شهر قزوين

حميدرضا محمدي الموتي، معاون خدمات شهري شهرداري قزوين گفت: برابر با مقررات با واحدهايي که باعث سد معابر عمومي و اشغال پياده‌روها مي‌شوند برخورد خواهد شد.

به گزارش روابط عمومي معاونت خدمات شهري شهرداري قزوين؛ الموتي افزود: امروزه پديده ناهنجار سد معبر يكي از مشكلات شهرداري‌ها محسوب مي‌شود و هر روزه افراد بسياري با استفاده نامتعارف از معابر عمومي مانع از اعمال حق عمومي  شهروندان مي شوند كه شهرداري و مأموران آن مكلف به رسيدگي و جلوگيري ازسد معبر و رفع سد معبر مي باشند.

وي افزود: شهرداري قزوين در سال هاي گذشته گام هاي مهمي در اين راستا برداشته است که ساماندهي  دستفروشان در روزبازارها از جمله  اقداماتي است که به همت سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهرداري قزوين صورت گرفته است و در صورت امکان و با هماهنگي  استانداري قزوين زمين مناسبي به منظور ساماندهي دستفروشان سيار تهيه خواهد شد.

معاون خدمات شهري شهرداري قزوين يادآور شد: براي بررسي و هماهنگي رفع سد معبر جلسه اي تشکيل شد که در اين جلسه مقرر شد اجرائيات مناطق نسبت به جمع آوري دستفروشان سيار در محدوده معيني از سطح شهر به ويژه خيابان سپه ، خيابان انصاري ، حدفاصل چهار راه بازار ، چهارراه طالقاني ، حدفاصل سه راه خيام جنوبي و چهارراه عدل اقدام کنند .

وي در پايان از اتاق اصناف خواست  اتحاديه هاي خود را ملزم به رعايت سد معبر کنند و برابر با مقررات با واحدهايي که با فروش محصولات خود در بازار قزوين و بازارچه سپه  باعث سد معابر عمومي، اشغال پياده روها مي شوند برخورد کنند.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط