پنجشنبه ۱۳۹۴/۰۸/۲۱

الموتي، معاون خدمات شهري شهرداري قزوين خبر داد؛

برنامه‌ريزي جامع براي هدايت آب‌هاي سطحي در شهر قزوين

حميدرضا محمدي الموتي، معاون خدمات شهري شهرداري قزوين گفت: نقاط حساس شهر قزوين که در هنگام بارندگي باعث اختلال در هدايت آب‌هاي سطحي مي‌شوند شناسايي و براي رفع مشکل چاره انديشي شده است.

به گزارش روابط عمومي معاونت خدمات شهري شهرداري قزوين؛ الموتي افزود:  امروزه استفاده بهينه از آب و منابع آبي به عنوان يکي از مهمترين مسائل جهاني مدنظر کارشناسان اين امر قرار گرفته است و رويکردها و راهکارهاي مناسب در اين زمينه بررسي و مطرح شده است.

وي افزود : آب هاي سطحي شامل آب باران ، پساب ورودخانه دائمي و مانند آن مي باشد، که شهرداري قزوين سعي دارد بتواند از روان آب هاي حاصل از بارندگي در محل بارش براي تغذيه مجدد سفره هاي زيرزميني استفاده کند و علاوه بر اين مقداري از آب را نيز براي مصارف عمومي ذخيره تا مشکل مواجه شدن با حجم زيادي از رواناب در فصل بارندگي حل شود و فشار کمتري به سفره هاي آب زيرزميني وارد شود .

 

 

 الموتي اظهار کرد: از مدت‌ها قبل نقاط حساس شهر قزوين که در هنگام بارندگي باعث اختلال در هدايت آب هاي سطحي مي شوند شناسايي و براي رفع مشکل چاره انديشي شده است ودرصد قابل توجهي از مشکلات انهار و کانالها در سطح خرد ولي پراهميت اصلاح شده است.  

 

معاون خدمات شهري شهرداري قزوين گفت : آب هاي جمع آوري شده در مسير هدايت آب هاي سطحي به کانال وليعصر رودخانه هاي وشته و باغ هاي سنتي جنوب شهر هدايت مي‌شود و به جز اين مسيرها، در 400 هکتار از بافت قديمي شهر يه ويژه در منطقه يک و بخشي از منطقه دو شهرداري ، بيش از 2هزار حلقه چاه جذبي وجود دارد .

الموتي تصريح کرد: به دليل مشکلاتي که در بافت فرسوده شهرها وجود دارد، اجراي پروژه جمع آوري آب‌هاي سطحي با مشکلات خاصي مواجه است به همين دليل از گذشته ، در اين بخش از چاه هاي جذبي براي دفع آب هاي سطحي استفاده مي شود که مسائل خاص خود را دارد . قزوين نيز از اين امر مستثني نيست . البته چاه هاي جذبي اگر به صورت استاندارد ايجاد شود مي تواند مفيد واقع شود زيرا اين چاه ها به تقويت و تغذيه آب هاي زير زميني شهر کمک مي کند و مي تواند سطح آب هاي زيرزميني را حفظ کرده يا افزايش دهد.

وي گفت : اميدواريم با تصويب بودجه طرح جامع هدايت آب هاي سطحي توسط شوراي شهر ، اين طرح با هزينه اي بالغ بر 50ميليارد تومان در پنج سال آينده به نتيجه برسد.

الموتي درباره وضعيت قزوين در صورت بارش هاي پيش بيني نشده بيان کرد : به طور قطع با سيستمي که در قزوين وجود دارد ، اگر بارش ها خيلي زياد باشد ، با مشکل آبگرفتگي در معابر شهر و به ويژه بخش جنوبي رو به رو خواهيم شد زيرا شبکه کنوني جمع آوري آب هاي سطحي در قزوين ناقص است. اما اگر بارش ها معمولي باشد ، به دليل اقدامات صورت گرفته در سال هاي اخير با مشکل چنداني مواجه نخواهيم شد.

وي ادامه داد:. البته اگر طرح جامع هدايت آب هاي سطحي به صورت کامل در قزوين اجرا شود حتي در زماني که حداکثر بارش در حداقل زمان صورت گيرد با مشکل مواجه نخواهيم شد، تاکنون سعي شده هرسال بر اساس اعتبار موجود و با توجه به اولويت بندي معابر ، بخشي از اين طرح اجرا شود اما اين ها تسکين موقت بوده ودرمان قطعي ، نيازمند اجراي کامل طرح است .

الموتي در پايان خاطر نشان کرد : اميدواريم در سايه تعامل و همدلي که بين حوزه خدمات شهري و سازمان مديريت پسماندبه عنوان متوليان جمع آوري و هدايت آب هاي سطحي از يک سو و مناطق شهرداري به عنوان مجري اصلاح انهار و کانال ها برقرار است بتوانيم مشکلات هدايت آب هاي سطحي را رفع و رضايت شهروندان را فراهم کنيم.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط