سه‌شنبه ۱۳۹۴/۰۸/۰۵

الموتي، معاون خدمات شهري شهرداري قزوين خبر داد؛

فراهم سازي شرايط ايمن براي دوچرخه سواران قزويني

الموتي، معاون خدمات شهري شهرداري قزوين گفت: فراهم سازي شرايط ايمن براي دوچرخه سواران، تاثير فراواني بر گسترش فرهنگ دوچرخه سواري در بين مردم خواهد داشت و اقدامات شهري و احداث مسيرهاي ويژه نخستين گام براي تحقق اين امر خواهد بود.

به گزارش روابط عمومي معاونت خدمات شهري شهرداري قزوين؛ الموتي افزود: در کشورهاي پيشرفته و در حال توسعه دنيا استفاده از دوچرخه به بخشي از فرهنگ شهرنشيني آن ها تبديل شده است و يکي از مهمترين ملزومات استفاده از دوچرخه در فرهنگ شهرنشيني داشتن مسيرهاي ويژه دوچرخه مي‌باشد.

وي گفت: کمبود مسيرهاي تردد دوچرخه و خطرهايي که دوچرخه سواران را تهديد مي کند باعث شده است تا مردم  پياده روي و استفاده از اتوبوس و تاکسي را به رکاب زدن با دوچرخه ترجيح دهند.

معاون خدمات شهري شهرداري قزوين افزود: بي شک فراهم آوردن شرايط ايمن براي دوچرخه سواران، تاثير فراواني بر گسترش فرهنگ دوچرخه سواري در بين مردم خواهد داشت و اقدامات شهري و احداث مسيرهاي ويژه نخستين گام براي تحقق اين امر خواهد بود.

الموتي تامين امنيت مسير براي دوچرخه سواران را بسيار مهم و ضروري دانست و عنوان کرد: اصلاح زير ساخت ها، دست اندازها، خط کشي مسيرهاي تردد و رفع موانع و مشکل از مدت ها قبل در دستور کار شهرداري قزوين  قرار گرفته است.

وي اظهار کرد: معاونت خدمات شهري شهرداري قزوين نيز با همکاري  ساير دستگاه هاي زيربط براي رفع موانع  و مشکلات در مسير دوچرخه سواران تلاش خواهد کرد .

الموتي افزود: از جمله مشکلاتي که در مسير تردد دوچرخه سواران به چشم مي آيد وجود سطل هاي زباله در مسير دوچرخه سواران مي باشد که مقرر شد سطل هاي زباله خيابان شهدا به ميزان حداقل 25 سانتي متر از مسير دوچرخه به سمت خارج منتقل شود و همچنين در مسير تردد دوچرخه در خيابان فردوسي در محدوده سطل زباله استوانه هاي ترافيکي نصب شود و رانندگان حمل زباله در خصوص عدم آسيب به استوانهاي ترافيکي توجيه شوند.

 

وي اذعان کرد: در خصوص جانمايي سطل هاي زباله جديد هماهنگي لازم با حوزه معاونت حمل و نقل و ترافيک  به عمل مي آيد تا  تداخلي با طرح هاي ترافيکي صورت نگيرد  و نيز نمايندگاني از حوزه سازمان مديريت پسماند براي بهبود مسيرهاي تردد معرفي خواهند شد.    

الموتي تصريح کرد: از ديگر موانع تردد دوچرخه سواران  وجود درختان مي‌باشد  که با توجه به سرگير بودن مقرر شد هرس درختان به نحو مناسب صورت پذيرد.

وي در پايان گفت: اميدواريم بتوانيم با رفع مشکلات و موانع در مسير تردد دوچرخه سواران سلامت جسماني شهروندان، حفظ محيط زيست و جلوگيري از ترافيک شهر را فراهم کنيم.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط